Skip to content

  26.10.2017

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

  Teemme huomisesta paremman yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa

  Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 45,5 miljoonaa euroa (45,3 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli 343 tuhatta euroa (5 742 tuhatta euroa).
  • Oikaistu liiketulos oli 1 734 tuhatta euroa (2 209 tuhatta euroa).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia (32,4 %).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,26 euroa).
  • Missionamme on tehdä huomisesta parempi yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.
  • Strategisena linjauksenamme on jatkaa kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen tiellä. Reittivalintoja on kuitenkin tarkennettu. Solteq on digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija toimialoilla, joiden perustuksia digitaalinen murros ravistelee.
  • Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli heikko johtuen eräiden isojen asiakashankkeiden siirtymisestä ylläpitovaiheeseen, panostuksista Ruotsin liiketoimintaan ja kasvaneesta alihankinnasta. Lisäksi vuosineljänneksen aikana tehtiin liiketoiminnan ja rakenteiden uudelleenjärjestelyitä, jotka tulevat vaikuttamaan positiivisesti liiketoiminnan kehittymiseen jatkossa.
  • Solteq-konsernin kuluvan vuosineljänneksen oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tilikauden oikaistu liiketulos tulee jäämään selvästi vuoden 2016 tasosta.

  Keskeiset tunnusluvut

    7-9/17 7-9/16 Muutos-% 1-9/17 1-9/16 Muutos-% 1-12/16 Rullaava 12kk
  Liikevaihto, TEUR 14 242 13 570 5,0 % 45 466 45 345 0,3 % 63 049 63 170
  Liiketulos, TEUR -496 7 -7185,7 % 343 5 742 -94,0 % 6 444 1 045
  Oikaistu liiketulos, TEUR -116 603 -119,2 % 1 734 2 209 -21,5 % 3 114 2 639
  Tilikauden tulos, TEUR -804 -485 65,8 % -972 4 394 -122,1 % 4 612 -754
  Tulos/osake, e -0,04 -0,03 33,3 % -0,05 0,26 -119,2 % 0,26 -0,05
  Liiketulos-% -3,5 0,1 -3580,0 % 0,8 12,7 -93,7 % 10,2 % 1,7 %
  Oikaistu   liiketulos-% -0,8 4,4 -118,5 % 3,8 4,9 -22,2 % 4,9 % 4,2 %
  Omavaraisuusaste, % 34,3 32,4 5,9 % 34,3 32,4 5,9 % 33,5 % 34,3 %

  Solteq Oy:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen: Teemme huomisesta paremman yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa

  Olen nyt toiminut reilun puoli vuotta Solteqin toimitusjohtajana, ja näkemykseni valitusta kannattavan kasvun ja kansainvälistymisen tiestä on vahvistunut entisestään. Olemme digitaalisen asiakaskohtaamisen asiantuntija. Missiomme on tehdä huomisesta parempi yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa.

  Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli ennakoitua heikompi johtuen pääosin eräiden isojen asiakashankkeiden siirtymisestä ylläpitovaiheeseen, panostuksista Ruotsin liiketoimintaan ja alihankintakulujen kasvusta.

  Otimme vuosi sitten ensimmäisen Pohjoismaisen kasvuaskeleen ostamalla ketjuuntuneen kaupankäynnin IT-palvelutalo Aponsa AB:n Ruotsissa. Yhdistimme aiemmat Ruotsin toimintomme Aponsaan kuluvan vuosineljänneksen alussa. Liikevaihdostamme Ruotsi muodostaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Odotamme Ruotsin liiketoiminnan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Kuluvana vuotena olemme panostaneet Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun vajaa miljoona euroa. Liiketoiminta Ruotsissa on ollut tappiollista kuluvana vuonna, mutta vuoden viimeisen neljänneksen arvioimme toteutuvan selvästi positiivisena.

  Muutimme liiketoimintamme sisäisiä rakenteita Q3:n aikana, jotta voimme tehokkaasti palvella asiakkaitamme ja varmistaa koko palvelu- ja tuotetarjontamme ulottumisen kaikkiin asiakassegmentteihin. Kustannusrakenteen aktiivinen muokkaaminen ja toiminnan tehostaminen ovat kiinteä osa jatkuvaa toimintamme. Viimeisimmän kuuden kuukauden aikana tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla sekä henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen tehostamistoimilla on saavutettu noin kolme miljoonaa euroa kevyempi vertailukelpoinen vuosikustannustaso kuin yhtiöllä oli vuoden alkaessa. Säästöt eivät näy täysimääräisesti tuloslaskelmassa johtuen tehdyistä kustannusrakennetta muuttavista yrityskaupoista. Tehostamistoimenpiteet ovat kohdistuneet pääosin hallinnollisiin ja ei-laskuttaviin tehtäviin sekä liiketoiminnan palveluhankintojen ja infrakustannusten alentamiseen.

  Yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittäminen on jatkunut aiemmin kertomamme mukaisesti. Olemme erityisen aktiivisia alueilla, joissa voimme yhdistää tekoälyn ja robotiikan osaksi tuotteitamme ja palveluitamme. Kolmannen vuosineljänneksen aikana aktivoimme noin 250 tuhatta euroa tuotekehityspanostuksia.

  Toimintamme rakentuu vankasti solteqlaisten osaamiselle ja kyvykkyyksille. Olemme kertoneet aiemmin, että rekrytoimme 100 uutta osaajaa vuoden 2017 aikana. Oletamme tämän toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

  Ohjeistus konsernin näkymistä

  Solteq-konserni muuttaa vuoden 2017 tulosohjeistustaan seuraavasti: Solteq-konsernin kuluvan vuosineljänneksen oikaistun liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tilikauden oikaistu liiketulos tulee jäämään selvästi vuoden 2016 tasosta.

  Aiempi tulosohjeistus: Solteq-konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

  Osavuosikatsauksen online-tiedotustilaisuutta ei järjestetä

  Aiemmin tiedottamaamme osavuosikatsauksen julkaisuun liittyvää online-tiedotustilaisuutta ei järjestetä 26.10.2017.

  Tilinpäätöstiedotteen ennakoitu julkaisuajankohta

  Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 16.2.2018 klo 8.00.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen
  toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Antti Kärkkäinen
  talousjohtaja
  puhelin +358 40 8444 393
  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  JAKELU

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Asiakkaillemme olemme kumppani, joka tietää miten digitaalinen murros käännetään voitoksi toimialasta riippumatta. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien yli 500 asiantuntijan voimin toteutamme ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoonaa euroa.

  2017