Skip to content

  17.07.2015

  Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 (IFRS)

  Solteq Oyj Pörssitiedote 17.7.2015 klo 9.00

  Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely

  - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa), laskua 7,0 %.

  - Liiketulos oli 1.119 tuhatta euroa (1.137 tuhatta euroa), laskua 1,6 %.

  - Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,9 % (5,6 %), kasvua 0.3%-yksikköä.

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (45,4 %).

  - Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa).

  - Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettiin merkittävä yritysjärjestely Solteqin ostaessa Descom Group Oy:n. Hankinta rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

  Avainluvut            

    1-6/15 1-6/14 Muutos-% 1-12/14
  Liikevaihto, TEUR 18 958 20 389 -7,0 % 40 933
  Liiketulos, TEUR 1 119 1 137 -1,6 % 2 490
  Tilikauden tulos, TEUR 881 839 5,0 % 1 893
  Tulos/osake, e 0,06 0,06   0,13
  Liiketulos-% 5,9 % 5,6 %   6,1 %
  Omavaraisuusaste, % 52,0 % 45,4 %   48,0 %

  Tulosohjeistus 2015

  Pidämme vuoden tulosohjeistuksen ennallaan (Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.)

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

  ”Vuosineljännes jatkui odotustemme ja näkemystemme mukaisesti alkuvuoden kaltaisena. Uusien hankkeiden alkaminen sekä käynnissä olleiden hankkeiden päättyminen ajallaan johti liiketulostason sekä suhteelliseen paranemiseen että säilymiseen aiemmalla tasolla. Liikevaihdon laskussa edellisvuoden katsausjaksoon näkyy yleisen päätöksenteon tahmeus sekä aiemman vertailukauden korkeahko taso.

  Olemme onnistuneesti sopeuttaneet kustannusrakennettamme liikevaihdon volyymiin nähden, jonka seurauksena suhteellinen kannattavuutemme parani vertailukauteen nähden. Lisäksi onnistunut projektihallinta on johtanut hankkeemme suunnitelmallisesti maaliin ja edelliseltä vuosineljännekseltä siirtyneet hankkeet ovat päättyneet suunnitellusti.

  Kysyntä uusien hankkeiden osalta näyttää edelleen hyvältä, joskaan kysyntä ei edelleenkään keskity tasaisesti kaikkiin ratkaisualueisiin. Näemme omien ratkaisujemme kannattavuuskehityksen edellistä vuotta parempana, mutta samanaikaisesti uusien teknologioiden alueella meidän pitää parantaa kannattavuuttamme seuraavan vuoden aikana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että kysyntä kasvaa uusien teknologioiden alueella tasaisesti, vaikka asiakkaiden päätösprosessit ovat edelleen varovaisesti eteneviä. Tämä kuvastaa mielestäni yleistä Suomen talouden tasoa ja herkkyyttä.

  Vuosineljänneksen aikana ja välittömästi katsauskauden päätyttyä onnistuimme erinomaisesti meille tärkeässä strategisessa yritysjärjestelyssä ja julkistimme yhdistyvämme Descom Group Oy:n kanssa uudeksi yhtiöksi. Yhdistyminen on strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeä ja erinomainen asia, jolla saamme jalansijaa Ruotsin markkinaan, mahdollistamme asiakkaillemme ainutlaatuisen kokonaisuuden, digitaalisen kaupankäynnin moderneimmat kokonaispalvelut sekä luomme asiantuntijoillemme erinomaisen työskentely-yhteisön, jossa voi kehittyä huippuosaajaksi tällä alueella. Kokonaisuus muodostaa n. 550 asiantuntijan ja 67m€ liikevaihdon uuden yhtiön. Samassa yhteydessä toteutettu rahoitusjärjestely mahdollistaa meille ennustettavan ja jatkuvuuden takaavan rahoitusrakenteen. Integraatiotyö on jo aloitettu heinäkuun alussa ja se jatkuu aina ensi vuoden puolelle.

  Katsauskauden jälkeen saamamme muutosilmoitukset omistusrakenteessamme turvaavat jatkuvuuden, strategian päälinjojen säilymisen ja samalla mahdollistavat entistä nopeamman ja suuremman kasvun tulevien vuosien aikana. Uskon, että viimeaikaiset strategiset kehitysaskeleet vievät yhtiötämme jälleen isoja askeleita eteenpäin.

  Jatkamme operatiivisten tehostamistoimien toteuttamista ja huolehdimme operatiivisesta kyvykkyydestämme. Vuoden toinen puolisko on näiden lisäksi integraatioon ja yhdistymiseen vahvasti painottuva, jotta pystymme 1.1.2016 alkaen toimimaan paremmin yhtenä kokonaisuutena asiakkaidemme eduksi.

  Annamme tarkennetun arviomme loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehityksestä seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä lokakuun lopulla.

  Toivotan kaikille sidosryhmillemme erinomaista kesää!”

  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

  Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

  Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

  Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,7 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

  Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Siirtymien vaikutus katsauskauden liiketulokseen jäi vähäiseksi, sillä segmentin kustannusrakennetta on vertailukauteen verrattuna muokattu keveämmäksi.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

  Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 6,5 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

  Katsauskauden liikevaihto laski edellisvuoden tasosta. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

  Palveluiden toiminnanohjaus

  Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

  Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 2,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

  Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

  Segmentin liikevaihdon kehitys jäi edellistä vuotta heikommaksi ja liiketulos heikkeni.

  Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

  LIIKEVAIHTO JA TULOS
  Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

  % 1-6/15 1-6/14 1-12/14
  Ohjelmistopalvelut 67 65 62
  Lisenssit 27 27 26
  Laitemyynti 6 8 12

  Liikevaihto laski 7,0 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 18.958 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 20.389 tuhatta euroa).        

  Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

  Katsauskauden liiketulos laski 1,6 % ja oli 1.119 tuhatta euroa (1.137 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja kasvoi 3,1 % ja oli 1.074 tuhatta euroa (1.042 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos kasvoi 5,0 % ja oli 881 tuhatta euroa (839 tuhatta euroa).

  TASE JA RAHOITUS

  Taseen loppusumma oli 22.902 tuhatta euroa (25.075 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.135 tuhatta euroa (1.055 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 2.500 tuhatta euroa.

  Konsernin rahoitusvelat olivat 3.569 tuhatta euroa (4.952 tuhatta euroa).

  Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (45,4 %).

  INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

  Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 76 tuhatta euroa (482 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

  Tuotekehitys

  Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

  Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

  HENKILÖSTÖ

  Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 281 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (287 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 117 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 77 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 48 henkilöä.

  Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

    1-6/2015 1-6/2014 1-6/2013
  Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 276 283 290
  Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 7 730 7 995 8 455

  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

  OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

  Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

  Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,7 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 57.925 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015 johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.

  Katsauskauden aikana tehtiin kolme liputusilmoitusta. Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015 allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaan.

  Vaihto ja kurssi

  Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,6 miljoonaa osaketta (0,4 milj. osaketta) ja 1,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,62 euroa ja päätöskurssi 1,58 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 23,7 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa).

  Omistus

  Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.683 osakkeenomistajaa (1.745 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.282 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.609 tuhatta osaketta, mikä oli 37,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

  HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

  Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

  Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettiin merkittävä yritysjärjestely, joka rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

  Järjestelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on esitetty kootusti kappaleessa ”Hankinnat”.

  Katsauskauden päättymisen jälkeen Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme kappaletta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaista liputusilmoitusta. Ilmoitusten mukaan Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan ja Ali U. Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden luovutuksen johdosta. Lisäksi Sentica Buyout II GP Oy (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky (y-tunnus 2237279-6) ilmoittivat, että Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden hankinnan johdosta. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

  Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

  Taloudellinen raportointi

  Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014.

  Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

  Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

  Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

  TALOUDELLINEN INFORMAATIO    
             
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
  (TEUR)          
    1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
    30.6.2015 30.6.2014 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
             
             
  LIIKEVAIHTO 9 824 10 524 18 958 20 389 40 933
             
  Liiketoiminnan          
  muut tuotot 0 0 0 0 0
             
  Materiaalit          
  ja palvelut -2 308 -3 028 -4 474 -5 465 -12 508
             
  Henkilöstökulut -4 874 -5 065 -9 520 -9 926 -18 897
             
  Poistot -325 -322 -661 -639 -1 320
             
  Liiketoiminnan          
  muut kulut -1 662 -1 558 -3 184 -3 222 -5 718
             
  LIIKETULOS 655 551 1 119 1 137 2 490
             
  Rahoitustuotot          
  ja -kulut -16 -16 -45 -95 -177
             
  TULOS ENNEN VEROJA 639 535 1 074 1 042 2 313
             
  Tuloverot -101 -107 -193 -203 -420
             
  TILIKAUDEN TULOS
    538 428 881 839 1 893
             
  MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN      
  SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI        
  Rahavirran suojaukset 0 -6 9 0 6
             
  Tilikauden laajan tuloksen erät        
  verojen jälkeen 0 -5 7 0 5
             
  TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        
    538 423 888 839 1 898
             
  Tilikauden voiton jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille 538 428 881 839 1 893
             
  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille 538 423 888 839 1 898
             
  Tulos/osake,          
  e(laimentamaton) 0,04 0,03 0,06 0,06 0,13
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) 0,04 0,03 0,06 0,06 0,13
             
  Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
  KONSERNITASE (TEUR) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
         
  VARAT      
         
  PITKÄAIKAISET VARAT      
         
  Aineelliset hyödykkeet 1 421 1 512 1 652
         
  Aineettomat hyödykkeet      
     Liikearvot 12 730 12 730 12 730
     Muut aineettomat oikeudet 1 877 2 580 2 231
         
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 552 551 555
         
  Myyntisaamiset 15 32 15
         
  Pitkäaikaiset      
  varat yhteensä 16 595 17 405 17 183
         
  LYHYTAIKAISET VARAT      
         
  Vaihto-omaisuus 41 63 35
         
  Lyhytaikaiset saamiset 5 130 6 552 5 290
         
  Rahavarat 1 135 1 055 2 530
         
  Lyhytaikaiset      
  varat yhteensä 6 307 7 670 7 855
         
  VARAT YHTEENSÄ 22 902 25 075 25 038
         
         
  OMA PÄÄOMA JA VELAT      
         
  EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA  
     Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
      Ylikurssirahasto 75 75 75
      Suojausinstrumenttien    
     rahasto -16 -28 -23
     Omat osakkeet -1 109 -987 -1 069
     Sijoitetun vapaan oman    
     pääoman rahasto 6 064 6 392 6 392
     Kertyneet      
     voittovarat 5 763 4 721 5 328
         
  Oma pääoma yhteensä 11 786 11 182 11 712
         
  Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 514 570 512
  Rahoitusvelat 1 770 3 022 2 591
         
  Lyhytaikaiset velat 8 832 10 300 10 223
         
  Velat yhteensä 11 116 13 892 13 326
         
  OMA PÄÄOMA      
  JA VELAT YHTEENSÄ 22 902 25 075 25 038

  RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

    1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
         
  Liiketoiminnan      
  rahavirta 0,36 0,28 3,27
  Investointien      
  rahavirta -0,03 -0,19 -0,24
  Rahoituksen rahavirta      
     Omat osakkeet -0,37 -0,05 -0,14
     Osingon jako -0,45 -0,45 -0,90
     Lainojen nosto/maksu -0,91 -0,89 -1,82
  Rahoituksen      
  rahavirta yhteensä -1,73 -1,40 -2,86
         
  Rahavarojen muutos -1,40 -1,31 0,16

  Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien rahavirtojen esittämistapa on tarkennettu.

  Rahavirtalaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
           
  A=Osakepääoma        
  B=Omat osakkeet        
  C=Ylikurssirahasto    
  D=Suojausinstrumenttien rahasto      
  E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
  F=Voittovarat        
  G=Yhteensä        
    A B C D E F G
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     0   839 839
  Omien osakkeiden hankinta -53         -53
  Osingonjako           -449 -449
                 
  OMA PÄÄOMA 30.6.2014 1 009 -987 75 -28 6 392 4 721 11 182
  OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     7   881 888
  Omien osakkeiden hankinta -40     -389   -429
  Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot     61   61
  Osingonjako           -447 -447
  OMA PÄÄOMA 30.6.2015 1 009 -1 109 75 -16 6 064 5 763 11 786

  SEGMENTTI-INFORMAATIO

         
           
  Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-6/15 1-6/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 9,7 10,5 -0,7
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 6,5 7,1 -0,5
  Palveluiden toiminnanohjaus 2,7 2,8 -0,2
  Yhteensä   19,0 20,4 -1,4
           
  Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-6/15 1-6/14 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,4 0,4 0,0
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,5 0,1 +0,4
  Toimitus- ja palveluprosessien optimointi 0,2 0,6 -0,4
  Yhteensä   1,1 1,1 0,0

  AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

    3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14
  Liikevaihto 8,59 9,82 9,87 10,52
  Liiketulos 0,63 0,43 0,59 0,55
  Tulos ennen veroja 0,60 0,36 0,51 0,54
           
    3Q/14 4Q/14 1Q/15 2Q/15
  Liikevaihto 8,33 12,22 9,13 9,82
  Liiketulos 0,44 0,91 0,46 0,66
  Tulos ennen veroja 0,41 0,86 0,44 0,64

  KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

    1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
  Jatkuvat toiminnot,      
  konserni yhteensä 76 482 958
         
         
  VASTUUERITTELY (MEUR) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
         
  Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
  Leasing yms. Vastuut 0,10 0,11 0,15
  Toimitilojen      
  nimellisvuokravastuut 4,53 2,97 4,90
         
         
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
  Vuokrajärjestelyt 42 42 85

  Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja

  liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
   
   
  RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
   
  Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
  kirjanpitoarvoja sekä 30.6.2015 että 30.6.2014. Näin ollen niitä
  ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015    
         
      Osakkeita ja ääniä
      kpl %
  1. Saadetdin Ali   3 486 383 23,2
  2.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
  3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 11,7
  4. Aalto Seppo   1 667 206 11,1
  5.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
  6. Roininen Matti   415 000 2,8
  7. Pirhonen Jalo   405 780 2,7
  8. Solteq Management Oy 400 000 2,7
  9. Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
  10. Saadetdin Katiye   156 600 1,0
  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 282 066 75,2 %
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 243 615 1,6 %
  Muut   3 472 380 23,2 %
  Yhteensä   14 998 061 100,0 %

  TUNNUSLUVUT (IFRS)

  1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
         
  Liikevaihto MEUR 19,0 20,4 40,9
  Liikevaihdon muutos -7,0 % 3,4 % 7,4 %
  Liiketulos MEUR 1,1 1,1 2,5
  % liikevaihdosta 5,9 % 5,6 % 6,1 %
  Tulos ennen      
  veroja MEUR 1,1 1,0 2,3
  % liikevaihdosta 5,7 % 5,1 % 5,7 %
  Omavaraisuusaste, % 52,0 45,4 48,0
  Nettovelkaantumis-      
  aste, % 20,7 % 34,9 % 16,3 %
  Bruttoinvestoinnit      
  käyttö-      
  omaisuuteen MEUR 0,1 0,5 1,0
  Oman pääoman      
  tuotto, % 15,5 % 15,8 % 16,8 %
  Sijoitetun      
  pääoman tuotto, % 14,7 % 14,5 % 15,5 %
  Henkilöstö      
  kauden lopussa 281 287 279
  Henkilöstö      
  keskimäärin 276 283 281
         
  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
         
  Tulos/osake, e 0,06 0,06 0,13
  Tulos/osake,      
  e(laimennettu) 0,06 0,06 0,13
  Oma pääoma/osake, e 0,79 0,75 0,79
         

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

         
             
             
  Omavaraisuusaste prosentteina:        
    oma pääoma        
    ----------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
             
  Nettovelkaantumisaste:          
    korolliset velat - rahavarat      
    ------------------------------------------- X 100
    oma pääoma        
             
  Oman pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)    
             
  Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +    
    rahoituskulut        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - korottomat velat    
    (keskim. kauden aikana)      
             
  Osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    ------------------------------------    
    osakkeiden kappalemäärä keskimäärin    
             
  Laimennettu osakekohtainen tulos:        
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    -----------------------------------------------  
    osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden  
    lopun optioiden määrällä      
             
  Osakekohtainen oma pääoma:        
    taseen oma pääoma        
    -----------------------      
    osakkeiden kappalemäärä      

  HANKINNAT

  Descom Group Oy (hankittu katsauskauden päättymisen jälkeen)

  Kohdeyhtiön kuvaus:

  Descom (Descom Group Oy, Descom Group – konserni) on vuonna 1997 Jyväskylässä perustettu uuden ajan markkinointi- ja teknologiayritys, joka rakentaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group -konsernilla on noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Työntekijöistä 19 kuuluu Data Center Solutions-liiketoimintaan. Descom on ollut IBM:n kumppani lähes 20 vuotta ja Premier Business Partner vuodesta 2003. Descom on kasvanut vauhdikkaasti yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta.

  Vuonna 2014 Descom Group -konsernin (FAS) liikevaihto oli 35,2 miljoonaa euroa, käyttökate 2,6 miljoonaa euroa, liiketulos ennen liikearvopoistoja 2,3 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,1 miljoonaa euroa. Ilman transaktion ulkopuolelle jäävää Data Center Solutions -liiketoimintaa Descom Group -konsernin alustavasti arvioitu liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa ja laskennallinen käyttökate 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2014. Descom Group-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

  Descomin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja. Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja asiakaskokemusratkaisuista. Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja – ylläpitopalveluita.

  Alla olevassa taulukossa on esitetty Descom Group-konsernin tilintarkastetun tilinpäätöksen tiedot (FAS) tilikausilta 1.1.–31.12.2013 ja 1.1.–31.12.2014 (tuhatta euroa):

  Tuloslaskelma (FAS):

    1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
  Liikevaihto 35 248 39 024
  Liiketoiminnan muut tuotot 306 296
  Materiaalit ja palvelut -13 278 -17 101
  Henkilöstökulut -14 511 -13 505
  Poistot ja arvonalentumiset -2 720 -2 520
  Liiketoiminnan muut kulut -5 176 -4 681
  Liiketulos -131 1 513
       
  Rahoituserät -1 795 -1 585
  Voitto ennen satunnaisia eriä -1 926 -71
       
  Satunnaiset erät -510 0
  Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 436 -71
       
  Tilinpäätössiirrot 43 -45
  Voitto ennen veroja -2 393 -116
       
  Verot -180 -289
  Tilikauden voitto -2 573 -405

  Tase (FAS):

    31.12.2014 31.12.2013
  Vastaavaa    
  Pysyvät vastaavat    
  Liikearvo 14 641 16 924
  Muut aineettomat hyödykkeet 390 254
  Koneet ja kalusto 992 847
  Sijoitukset 6 6
  Pysyvät vastaavat yhteensä 16 028 18 031
       
  Vaihtuvat vastaavat    
  Vaihto-omaisuus 644 279
  Myyntisaamiset 7 428 8 980
  Muut saamiset 752 643
  Rahat ja pankkisaamiset 1 626 2 751
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 10 450 12 654
  Vastaavaa yhteensä 26 477 30 685
       
  Vastattavaa    
  Oma pääoma yhteensä -2 040 454
       
  Tilinpäätössiirrot 0 47
       
  Korolliset velat    
  Pääomalainat 11 277 10 094
  Vaihtovelkakirjalainat 1 930 2 009
  Lainat rahoituslaitoksilta 5 167 6 996
  Korolliset velat yhteensä 18 374 19 099
       
  Muut velat    
  Ostovelat 5 845 6 219
  Muut ei-korolliset velat 4 299 4 866
  Muut velat yhteensä 10 144 11 085
  Vastattavaa yhteensä 26 477 30 685

  Yrityskauppaan liittyen Descom Group-konsernista on myyty Descom Data Center Solutions- liiketoiminta ennen kaupan toteutusta.

  Hankinnan yleiskuvaus:

  Solteq Oyj (Solteq) on 2.7.2015 täytäntöönpannulla kaupalla ostanut Descom Group Oy:n (Descom Group, Descom) koko osakekannan noin 11,2 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Kaupan velaton arvo (EV) on 26,0 miljoonaa euroa. Kaupan ulkopuolelle jäi Descom Data Center Solutions -liiketoiminta. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015).

  Kaupan toteutumishetkellä osakkeiden kauppahinnasta 6,6 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja loput noin 4,6 miljoonaa euroa suunnatussa, apporttiehdoin toteutetussa osakeannissa Solteqin liikkeeseenlasketuilla noin 2,8 miljoonalla uudella osakkeella. Osakkeiden käteisvastikkeen lopullinen määrä määräytyy Descom Group-konsernin 30.6.2015 taseen perusteella.

  Myyjinä kaupassa ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (kaupan yhteydessä tehtäväksi sovitun kohdeyhtiön vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin jälkeen yhteensä 61,04 %), Aidacom Partners Oy (em. konvertoinnin jälkeen 6,32 %), Corpinghouse Oy (em. konvertoinnin jälkeen 12,35 %) sekä Descomin henkilösijoittajat (yhteensä em. konvertoinnin jälkeen 20,29 %).

  Toteutuneen yrityskaupan myötä yhtiöstä tulee n. 550 asiantuntijan digitaalisen kaupankäynnin palvelutalo. Yrityskauppa toteuttaa Solteqin ja Descomin strategiaa ja yhdistyminen luo pohjan uuden kokonaisuuden luomiselle Suomeen, mutta myös muiden Pohjoismaiden sekä Pohjois-Euroopan alueelle. Solteqin ja Descom Groupin konsernien ratkaisu- ja palvelutarjoamat täydentävät erinomaisesti toisiaan eikä yhtiöiden tarjoamassa ole havaittu päällekkäisyyksiä. Tämän seurauksena uusi kokonaisuus pystyy tarjoamaan erinomaisen kokonaisuuden yhtiöiden nykyisille sekä uusille asiakkaille.

  Hankinnan rahoitus:

  Joukkovelkakirjalaina

  Osakkeiden kauppahinnan käteisvastike ja pääomalainojen ostaminen rahoitettiin 1.7.2015 liikkeeseenlasketulla vakuudettomalla 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sen eräpäivä on 1.7.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 6 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain. Lainasta saaduilla varoilla uudelleenjärjesteltiin myös Solteq- ja Descom -konsernien pankki- ja muut rahoituslaitoslainat ja loppuosuus käytetään Solteq Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja siihen liittyen on julkaistu pörssitiedotteet 17.6.2015, 22.6.2015 ja 24.6.2015. Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinkiin yhdeksän kuukauden kuluessa lainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainan ehdot on esitetty Solteqin verkkosivuilla http://investors.solteq.com/tiedotteet-ja-julkaisut/joukkovelkakirjalainan-ehdot

  Suunnattu osakeanti

  Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 16.3.2015 valtuuttamana poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet suunnattiin Descom Groupin osakkeenomistajille. Osakeanti on toteutettu merkintähintaan 1,65 euroa per osake, joka on määritetty käyttämällä osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 4.5.2015 – 3.6.2015. Suunnatun osakeannin johdosta 2.799.998 uutta osaketta on merkitty kaupparekisteriin 3.7.2015. Rekisteröinnin jälkeen yhtiössä on yhteensä 17.798.059 osaketta ja ääntä. Puolta annissa annetuista osakkeista koskee luovutusrajoitus (lock-up) 1.1.2016 saakka. Lisäksi Solteq päätti kauppakirjan mukaisesti ottaa pantiksi näistä osakkeista yhteensä 700 006 osaketta myyjien kauppakirjan mukaisten vastuiden vakuudeksi. Pantti on voimassa 12 kuukauden ajan kaupan toteuttamisesta lukien. Päätös pantiksi ottamisesta perustui Solteqin yhtiökokouksen 16.3.2015 antamaan omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevaan valtuutukseen. Solteq hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun niitä koskeva listalleottoesite on julkistettu. Osakkeet on tarkoitus hakea listalle 30.9.2015 mennessä.

  Katsauskauden päättymisen jälkeen tehdyt liputukset

  Suunnattuun antiin liittyen Solteq Oyj vastaanotti neljä liputusilmoitusta katsauskauden päättymisen jälkeen ja lisäksi Solteq-konsernin omistusosuus yhtiön osakkeista muuttui. Osakeannin johdosta Solteq-konsernin määräysvallassa oleva omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 5 prosentin rajan. Liputusilmoitusten mukaan uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin johti seuraaviin muutoksiin omistusosuuksissa: Ali U. Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 20 prosentin rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10 prosentin rajan sekä Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10 prosentin rajan. Lisäksi Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan ja Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan.

  Hankinnan kirjanpidollinen käsittely:

  Yhdistelyperiaatteet

  Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettu hankinta on soveltuvin osin esitetty IFRS3 ”Liiketoimintojen yhdistäminen” standardin 59b:n mukaisesti (soveltamisohjeistus B64-66). Hankintaa koskevassa osiossa on esitetty B64 (a-d) – mukaiset tiedot. Koska liiketoimintojen yhdistämisen alkuperäinen kirjanpitokäsittely on vielä kesken osavuosikatsauksen julkistamisajankohtana, Solteq ei pysty vielä esittämään B64 (e-q) – mukaisia tietoja. Puuttuvat tiedot täydennetään viimeistään listalleottoesitteen julkaisun yhteydessä.

  Hankintahetken 2.7.2015 Solteqin osakkeen päätöskurssi oli 1,62 euroa. Näin ollen B64 (e):n mukaisesti lasketun luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo on suunnatun annin 2.799.998 osakkeen osalta noin 4,5 miljoonaa euroa.

  Solteq on esittänyt 22.6.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa kauppaan ja suunniteltuun joukkovelkakirjalainaan liittyen alustavia tilintarkastamattomia pro forma-taloudellisia ja muita tietoja. Näiden tietojen tarkoitus oli havainnollistaa Descomin osakkeiden ja pääomalainojen hankkimisen vaikutuksia yhdistyneen Solteqin ja Descomin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, jos Solteqin toteuttama Descomin hankinta ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasku yrityskaupan rahoitukseen ja konsernin velkojen uudelleenrahoitusta varten olisi toteutunut aikaisempana ajankohtana. Pro forma – laaja tuloslaskelma 31.12.2014 esitettiin olettaen, että transaktio olisi toteutunut 1.1.2014 ja pro forma – tase 31.12.2014 esitettiin olettaen, että transaktio olisi toteutunut 31.12.2014. Nämä pro forma – tiedot esitettiin yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa ja tiedot perustuivat pääasiassa Descomin julkisesti saatavilla olleeseen FAS-periaattein laadittuun konsernitilinpäätösinformaatioon. Näin ollen näitä alustavia tietoja ei ole esitetty Hankinnat – kappaleessa.

  Descom Group yhdistellään Solteq-konserniin 1.7.2015 alkaen.

  Hankinnasta johtuvat transaktiomenot

  Yrityskaupasta ja rahoituksesta johtuvien transaktiomenojen ja varainsiirtoverojen arvioidaan olevan yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja josta tuloslaskelmaan arvioidaan kirjattavan 0,6 miljoonaa euroa tilikauden 2015 aikana. Transaktiomenojen katsotaan olevan kertaluonteisia menoja, eikä niillä ole jatkuvaa vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen. Katsauskauden tuloksessa on esitetty noin 0,1 miljoonan euron transaktiokulut.

  Taloudellinen raportointi

  Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2015 on seuraava:

  -       Osavuosikatsaus 1-9/2015 perjantaina 30.10.2015 klo 9.00

  Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015