Skip to content

  17.07.2014

  Q2 2014: osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 (IFRS)

  Solteq Oyj Pörssitiedote 17.7.2014 klo 9.00

   

  - Liikevaihto oli 20,4 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa).

  - Liiketulos oli 1.137 tuhatta euroa (1.080 tuhatta euroa).

  - Yhtiön liiketulosprosentti oli  5,6 % (5,5 %).

  - Konsernin omavaraisuusaste oli 45,4 prosenttia (39,1 %).

  - Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,05 euroa).

   

  AVAINLUVUT
  Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

  % 1-6/14 1-6/13 1-12/13
  Ohjelmistopalvelut 65 68 66
  Lisenssit 27 27 27
  Laitemyynti 8 5 7


  Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

  ”Alkuvuoden aikana ylläpidimme positiivista tuloskehitystä ja samanaikaisesti kasvatimme liikevaihtoamme. Alkuvuosi on ollut kannaltamme pääosin odotustemme mukainen, vaikkakaan kysyntä ei ole kohdistunut tasaisesti kaikille toimintamme alueille. Osa liiketoiminta-alueistamme on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, mutta toisaalta on alueita, joilla voimme parantaa kannattavuutta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Näitä toimia olemme käynnistäneet ja toteutamme toisen vuosipuoliskon aikana edelleen.

  Liikevaihtotaso on jäänyt kasvusta huolimatta hieman odotustasostamme, mutta näkemyksemme mukaan vuosi jatkuu alkuvuoden kaltaisena vuoden loppuun saakka. Olemme tyytyväisiä siihen, että edellisen vuoden vertailukohtaan nähden olemme parantaneet kaikkia oleellisia tunnuslukuja.

  Loppuvuoden aikana tulemme arvioimaan eri ratkaisualueidemme kysynnän tasoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja tekemään toimia strategiamme vahvistamiseen ja keskittymiseen.

  Uudet strategiamme mukaiset ratkaisualueet ovat olleet meille hyviä liikevaihdon sekä tuloksen osalta. Kokonaisuutena palveluliikevaihdon taso on kuitenkin odotustemme alapuolella ja siitä johtuen loppuvuoden aikana tulemme kiinnittämään tähän erityistä huomiota.

  Jatkamme kustannusten tehostamisohjelmiamme ja etsimme uusia ratkaisuja kiinteiden kulujemme muuttamiseksi muuttuviksi tuleviksi vuosiksi.

  Kysyntätilanne markkinoilla on piristynyt vuoden takaisesta, mutta edelleen näemme hankkeiden aloittamisien viivästymisiä ja siirtymisiä. Vuosineljänneksen aikana julkistamamme uudet asiakashankkeet tukevat käsitystämme positiivisesta signaalista markkinoilla.  Uskomme saavamme positiivisia merkkejä kysynnän osalta myös vuoden toisella puoliskolla.

  Vuosineljänneksen aikana julkistamamme yhteistyösopimus SOK:n kanssa on meille strategisesti erittäin merkittävä. Ravintola- ja matkailutoimialan ratkaisutarjontamme on osoittautunut erittäin moderniksi ja halutuksi ratkaisuksi, jolla uskomme olevan kysyntää myös laajemmin. Julkistamamme sopimus on myös arvoltaan yksi suurimpia yhtiömme historian aikana solmimiamme yhteistyösopimuksia.

  Strategiatyömme on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja sen toteuttaminen jatkuu odotetusti. Tulemme loppuvuoden aikana nopeuttamaan erityisesti kustannusjoustoon sekä kasvuun tähtääviä toimiamme.

  Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme pystyneet kehittämään omaa liiketoimintaamme maltillisesti eteenpäin.

  Hyvää kesää kaikille sidosryhmillemme!”


  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

  Solteq Oyj:llä on kolme raportoitavaa segmenttiä. Segmenttijako perustuu yhtiön asiakastoimialoihin. Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

  Solteqin liikevaihto oli vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla 20.389 tuhatta euroa, jossa oli nousua 3,4 prosenttia vastaavaan vertailukauteen vuonna 2013. Solteqin liiketulos nousi 5,3 prosenttia 1.137 tuhanteen euroon vertailukauden 1.080 tuhannesta eurosta. Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,6 % (5,5 % vuonna 2013).


  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

  Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

  Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 10,5 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.


  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

  Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

  Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut –segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 7,1 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa.


  Palveluiden toiminnanohjaus

  Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

  Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

  Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 2,8 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa.


  LIIKEVAIHTO JA TULOS

  Katsauskauden liikevaihto oli 20.389 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 19.716 tuhatta euroa).

  Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

  Katsauskauden liiketulos oli 1.137 tuhatta euroa (1.080 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.042 tuhatta euroa (973 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 839 tuhatta euroa (745 tuhatta euroa).

  Yhtiö on toisen vuosineljänneksen aikana käynnistänyt kohdistettuja kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä niillä liiketoiminta-alueilla, joiden tuloskehitys on kuluvan vuoden aikana ollut epätyydyttävä.

  Aiemmin tilinpäätöksessä tiedotettuun Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin isoon asiakashankkeeseen liittyvät taloudelliset riskit on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatu rajatuiksi. Hankkeella ei uskota olevan enää negatiivisia tulosvaikutuksia kuluvalla tilikaudella.


  TASE JA RAHOITUS

  Taseen loppusumma oli 25.075 tuhatta euroa (26.239 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.055 tuhatta euroa (1.823 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 1.500 tuhatta euroa.

  Konsernin rahoitusvelat olivat 4.952 tuhatta euroa (6.148 tuhatta euroa).

  Konsernin omavaraisuusaste oli 45,4 prosenttia (39,1 %).


  INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

  Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 482 tuhatta euroa (612 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.


  Tuotekehitys

  Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

  Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).


  HENKILÖSTÖ

  Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 287 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (293 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 283 henkilöä (290 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 125 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 93 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 30 henkilöä.


  LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.


  OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

  Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2014 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton.

  Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 810.428 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,4 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 54.530 euroa.

  Katsauskauden aikana 3.1.2014 tehtiin yksi liputusilmoitus. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostivat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Fuusio johti omistusosuuden muutokseen, jossa uusi yhtiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.


  Vaihto ja kurssi

  Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,4 miljoonaa osaketta (0,5 milj. osaketta) ja 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,59 euroa ja alin 1,35 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,45 euroa ja päätöskurssi 1,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 22,3 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa).


  Omistus

  Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.745 osakkeenomistajaa (1.767 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.242 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.546 tuhatta osaketta, mikä oli 37,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.


  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

  Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.


  HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

  Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen ja Matti Roininen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

  Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.


  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.


  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

  Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

  Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.


  TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

  Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2013 tasosta.


  Taloudellinen raportointi

  Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013.

  Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

  Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

  Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

  TALOUDELLINEN INFORMAATIO    
             
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
  (TEUR)          
    1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
    30.6.2014 30.6.2013 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
             
             
  LIIKEVAIHTO 10 524 9 729 20 389 19 716 38 124
             
  Liiketoiminnan          
  muut tuotot 0 4 0 8 50
             
  Materiaalit          
  ja palvelut -3 028 -2 103 -5 465 -4 288 -9 151
             
  Henkilöstökulut -5 065 -5 297 -9 926 -10 339 -19 386
             
  Poistot -322 -310 -639 -609 -1 228
             
  Liiketoiminnan          
  muut kulut -1 558 -1 487 -3 222 -3 408 -6 268
             
  LIIKETULOS 551 536 1 137 1 080 2 141
             
  Rahoitustuotot          
  ja -kulut -16 -44 -95 -107 -214
             
  TULOS ENNEN VEROJA 535 492 1 042 973 1 927
             
  Tuloverot -107 -107 -203 -228 -306
             
  TILIKAUDEN TULOS
    428 385 839 745 1 621
             
  MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT,        
  JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN          
  SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI          
  Rahavirran suojaukset -6 0 0 20 27
  Rahavirran suojaukseen          
  liittyvät verot 1 0 0 -5 -6
  Tilikauden laajan tuloksen erät        
  verojen jälkeen -5 0 0 15 21
             
  TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        
    423 385 839 760 1 642
             
  Tilikauden voiton jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille 428 385 839 745 1 621
             
  Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyrityksen omistajille 423 385 839 760 1 642
             
  Tulos/osake,          
  e(laimentamaton) 0,03 0,02 0,06 0,05 0,11
  Tulos/osake,          
  e(laimennettu) 0,03 0,02 0,06 0,05 0,11
             
  Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

   

  KONSERNITASE (TEUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
         
  VARAT      
         
  PITKÄAIKAISET VARAT      
         
  Aineelliset hyödykkeet 1 512 1 313 1 399
         
  Aineettomat hyödykkeet      
     Liikearvot 12 730 12 730 12 730
     Muut aineettomat oikeudet 2 580 3 221 2 853
         
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 551 546 546
         
  Myyntisaamiset 32 63 32
         
  Pitkäaikaiset      
  varat yhteensä 17 405 17 873 17 560
         
  LYHYTAIKAISET VARAT      
         
  Vaihto-omaisuus 63 91 156
         
  Lyhytaikaiset saamiset 6 552 6 452 5 303
         
  Rahavarat 1 055 1 823 2 367
         
  Lyhytaikaiset      
  varat yhteensä 7 670 8 366 7 826
         
  VARAT YHTEENSÄ 25 075 26 239 25 386
         
         
  OMA PÄÄOMA JA VELAT      
         
  EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA  
     Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
     Ylikurssirahasto 75 74 75
     Suojausinstrumenttien    
     rahasto -28 -34 -28
     Omat osakkeet -987 -933 -933
     Sijoitetun vapaan oman    
     pääoman rahasto 6 392 6 392 6 392
     Kertyneet      
     voittovarat 4 721 3 749 4 331
         
  Oma pääoma yhteensä 11 182 10 257 10 846
         
  Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 570 1 064 593
  Rahoitusvelat 3 022 4 448 3 695
         
  Lyhytaikaiset velat 10 300 10 470 10 252
         
  Velat yhteensä 13 892 15 982 14 540
         
  OMA PÄÄOMA      
  JA VELAT YHTEENSÄ 25 075 26 239 25 386
         
         
  RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
    1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
         
  Liiketoiminnan      
  rahavirta 0,28 2,07 3,83
  Investointien      
  rahavirta -0,49 -0,62 -0,96
  Rahoituksen rahavirta      
     Omat osakkeet -0,05 0,00 0,00
     Osingon jako -0,45 -0,60 -0,90
     Lainojen nosto/maksu -0,60 -0,27 -0,85
  Rahoituksen      
  rahavirta yhteensä -1,10 -0,87 -1,75
         
  Rahavarojen muutos -1,31 0,58 1,12
   

  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

           
  A=Osakepääoma        
  B=Omat osakkeet        
  C=Ylikurssirahasto    
  D=Suojausinstrumenttien rahasto      
  E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
  F=Voittovarat        
  G=Yhteensä        
    A B C D E F G
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2013 1 009 -933 75 -49 6 368 3 607 10 077
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     15   745 760
                 
  Suunnattu anti       24   24
  Osingonjako           -603 -603
                 
  OMA PÄÄOMA 30.6.2013 1 009 -933 74 -34 6 392 3 749 10 257
                 
                 
  OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
                 
  Tilikauden laaja tulos yhteensä     0   839 839
                 
  Omien osakkeiden hankinta -53         -53
  Osingonjako           -449 -449
                 
  OMA PÄÄOMA 30.6.2014 1 009 -987 75 -28 6 392 4 721 11 182
   

  SEGMENTTI-INFORMAATIO

         
           
  Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-6/14 1-6/13 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 10,5 9,3 +1,2
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 7,1 7,7 -0,6
  Palveluiden toiminnanohjaus 2,8 2,7 +0,1
  Yhteensä   20,4 19,7 +0,7
           
  Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:    
           
  Me   1-6/14 1-6/13 Muutos
           
  Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,4 0,7 -0,3
  Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,1 0,0 +0,1
  Palveluiden toiminnanohjaus 0,6 0,4 +0,2
  Yhteensä   1,1 1,1 0
           
           
  AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
    3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13
  Liikevaihto 8,52 11,21 9,99 9,73
  Liiketulos 0,51 0,88 0,54 0,54
  Tulos ennen veroja 0,44 0,84 0,48 0,49
           
    3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14
  Liikevaihto 8,59 9,82 9,87 10,52
  Liiketulos 0,63 0,43 0,59 0,55
  Tulos ennen veroja 0,60 0,36 0,51 0,54
           
           
  KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)  
    1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013  
  Jatkuvat toiminnot,        
  konserni yhteensä 482 612 957  
           
           
  VASTUUERITTELY (MEUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013  
           
  Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00  
  Muut vuokravastuut 3,08 3,77 3,53  
           
           
  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013  
  Vuokrajärjestelyt 42 42 83  
  Alihankintaostot 0 2 2  
           
           
  Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja
  liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.    
           
           
   

  RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

       
           
  Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
  kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa  
  esitetty erikseen taulukkomuodossa.

   

       
  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2014    
         
        Osakkeita ja ääniä
      kpl %
  1.  Saadetdin Ali   3 481 383 23,2
  2.  Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 13,3
  3.  Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 11,7
  4.  Aalto Seppo   1 662 206 11,1
  5.  Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
  6.  Pirhonen Jalo   408 480 2,7
  7.  Solteq Management Oy 400 000 2,7
  8.  Roininen Matti   382 500 2,6
  9.  Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
  10. Saadetdin Katiye   156 600 1,0
  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 242 266 75,0 %
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 127 048 0,8 %
  Muut   3 628 747 24,2 %
  Yhteensä   14 998 061  

  100,0 %

   

  TUNNUSLUVUT (IFRS)

   

  1-6/2014

   

  1-6/2013

   

  1-12/2013

         
  Liikevaihto MEUR 20,4 19,7 38,1
  Liikevaihdon muutos 3,4 % 2,2 % -2,3 %
  Liiketulos MEUR 1,1 1,1 2,1
  % liikevaihdosta 5,6 % 5,5 % 5,6 %
  Tulos ennen      
  veroja MEUR 1,0 1,0 1,9
  % liikevaihdosta 5,1 % 4,9 % 5,1 %
  Omavaraisuusaste, % 45,4 39,1 43,5
  Nettovelkaantumis-      
  aste, % 34,9 % 42,2 % 29,4 %
  Bruttoinvestoinnit      
  käyttö-      
  omaisuuteen MEUR 0,5 0,6 1,0
  Oman pääoman      
  tuotto, % 15,8 % 15,1 % 15,5 %
  Sijoitetun      
  pääoman tuotto, % 14,5 % 13,4 % 13,2 %
  Henkilöstö      
  kauden lopussa 287 293 277
  Henkilöstö      
  keskimäärin 283 290 287
         
   

  OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

         
  Tulos/osake, e 0,06 0,05 0,11
  Tulos/osake,      
  e(laimennettu) 0,06 0,05 0,11
  Oma pääoma/osake, e 0,75 0,68 0,72
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

         
             
             
  Omavaraisuusaste prosentteina:        
    oma pääoma        
    ----------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot    
             
  Nettovelkaantumisaste:          
    korolliset velat - rahavarat      
    ------------------------------------------- x 100
    oma pääoma        
             
  Oman pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)    
             
  Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:        
    tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +    
    rahoituskulut        
    ----------------------------------------   x 100
    taseen loppusumma - korottomat velat    
    (keskim. kauden aikana)      
             
  Osakekohtainen tulos:          
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    ------------------------------------    
    osakkeiden kappalemäärä keskimäärin    
             
  Laimennettu osakekohtainen tulos:        
    tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
    -----------------------------------------------  
    osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden  
    lopun optioiden määrällä      
             
  Osakekohtainen oma pääoma:        
    taseen oma pääoma        
    -----------------------      
    osakkeiden kappalemäärä      
                 

  Taloudellinen raportointi

  Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2014 on seuraava:

  - Osavuosikatsaus 1-9/2014 perjantaina 17.10.2014 klo 9.00

   

  Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

   

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2014