Skip to content

  11.10.2023

  Solteq Oyj:n muutosneuvottelut saatettu päätökseen

  Pörssitiedote
  Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
  11.10.2023, kello 13:50

  Solteq Oyj:n Utilities-segmenttiä koskevat muutosneuvottelut on saatettu päätökseen. Muutosneuvottelut käynnistettiin 29.8.2023 segmentin ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi sekä liiketoimintojen tehostamiseksi. Neuvottelujen piirissä oli koko Utilities-ohjelmistoliiketoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö. 

  Toteuttavien tehostamis- ja säästötoimenpiteiden lopputuloksena yhtiö arvioi saavuttavansa yhteensä noin 3,8 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan merkittäviltä osin vuodelle 2024. Tehostamis- ja säästötoimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2023 tulokseen.

  Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi, että suunniteltavat toimenpiteet saattavat toteutuessaan johtaa Suomessa enintään 40 henkilön työsuhteen päättämiseen sekä koko neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön työsuhteen ehtojen muuttamiseen. 

  Käytyjen muutosneuvotteluiden perusteella Utilities-ohjelmistoliiketoiminnan henkilöstömäärä vähenee Suomessa toteutuneiden irtisanoutumisten sekä irtisanomisten perusteella enintään 39 työntekijän verran. Lisäksi yhtiö toteuttaa säästö- ja vähennystoimenpiteitä myös muissa konserniyhtiöissä.

  Uudella organisaatiorakenteella ja toimintamallilla yhtiö pyrkii luomaan edellytykset aiempaa ketterämmälle ja kannattavammalle Utilities-liiketoiminnalle. Segmentin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vähintään 15 prosentin vuotuinen kasvu liikevaihdossa sekä vähintään 18 prosentin liiketulosmarginaali. 

  Jakelu

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan
  Puhelin: 040 342 4440
  Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com 

  Solteq lyhyesti

  Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 550 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

  2023