Skip to content

  29.04.2020

  Solteq Oyj:n hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

  Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 29.4.2020 klo 12.45

  Covid-19 -pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa aikaisemman osingonjakoehdotuksensa.

  Hallitus tulee ehdottamaan myöhemmin koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

  Aikaisemmin hallitus oli ehdottanut 1.4.2020 pidettäväksi suunnitellulle ja 23.3.2020 peruutetulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään yhteensä 965 326,35 euron osingon jakamisesta. Ellei hallitus olisi toisin päättänyt, valtuutuksen perusteella olisi voitu maksaa enintään 0,05 euroa / osake hallituksen määrittelemänä ajankohtana osakkeenomistajille. Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 31.8.2020 asti (31.8.2020 mukaan luettuna).

  SOLTEQ OYJ
  HALLITUS

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Lisätiedot:

  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 50 5578 111
  sähköposti olli.vaatainen@solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.