Skip to content

  09.03.2015

  SOLTEQ OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA OLEVILLA OSAKKEILLA

  SOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2013 klo 15.00

  Solteq Oyj:n yhtiökokous päätti 17.3.2014 hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta osin

  yhtiön omilla osakkeilla.

  Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Solteq Oyj on tänään luovuttanut hallituksen

  jäsenille palkkioiden maksuna yhteensä 35.000 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

  Hallituksen puheenjohtaja Ali Saadetdinille on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 3.486.383 osaketta.

  Hallituksen jäsen Seppo Aallolle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 1.667.206 osaketta.

  Hallituksen jäsen Markku Pietilälle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 10.000 osaketta.

  Hallituksen jäsen Matti Roiniselle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 415.000 osaketta.

  Hallituksen jäsen Sirpa Sara-aholle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 10.000 osaketta.

  Hallituksen jäsen Jukka Sonniselle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 15.000 osaketta.

  Hallituksen jäsen Olli Välimäelle on luovutettu yhteensä 5.000 osaketta. Luovutuksen

  jälkeinen osake-omistus Solteq Oyj:ssä on yhteensä 5.000 osaketta.

  Luovutuksen jälkeen emoyhtiön hallussa on 110.881 omaa osaketta ja konserniyhtiöiden hallussa yhteensä 860.881 omaa osaketta.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen,

  Puh 0400 467 717

  sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen,

  Puh 040 8444 393

  sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015