Skip to content

  16.03.2017

  Solteq Oyj: Osakkeenomistajien esitys koskien hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja valintaa

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2017 klo 9.00

  Yhtiön tänään saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50% osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät 17.3.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että:

  - Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.000,00 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja kullekin jäsenelle 1.500,00 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio. Lisäksi kokouspalkkiona puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettaisiin 500,00 euroa kustakin hallituksen tai valiokunnan kokouksesta.

  - Hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle päätettäisiin viisi (5) henkeä.

  - Hallituksen jäseniksi uudelleenvalittaisiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä sekä Mika Uotila.

  Nykyisistä hallituksen jäsenistä Olli Väätäinen siirtyy Solteq Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2017 alkaen.

  Solteq Oyj

  Lisätiedot:

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  puhelin 040 8444 393
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com 

  Jakelu:
  Nasdaq Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2017