Skip to content

  04.04.2017

  Solteq Oyj: Omien osakkeiden luovutus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 4.4.2017 klo 14.45

  Solteq Oyj on luovuttanut yhteensä 25 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuosien 2016-2018 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan ansaintajaksolle 2016 kuuluneille henkilöille. Osakepohjaisesta kannustinohjelmasta on tiedotettu 15.7.2016 julkaistulla pörssitiedotteella.

  Luovutuksen jälkeen Solteq Oyj:n hallussa on 339.533 kpl yhtiön omia osakkeita.

  Solteq Oyj

  Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
  Puh 0500 4551 56
  sähköposti: markku.pietila@profiz.com    

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  Puh 040 8444 343
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com 

  Jakelu
  Nasdaq Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2017