Skip to content

  06.04.2020

  Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi kirjallisessa menettelyssä

  Solteq Oyj, sisäpiiritieto, 6.4.2020 klo 11.50

  Solteq Oyj (“Solteq” tai “Yhtiö”) harkitsee tekevänsä pyynnön kirjallisen menettelyn käynnistämisestä koskien Yhtiön nimellisarvoltaan 27 miljoonan euron kiinteäkorkoista vakuudetonta senior-ehtoista joukkovelkakirjalainaa, jonka ISIN-koodi on FI4000157631 (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan ulkona oleva määrä on 24 500 000 euroa, sen eräpäivä on 1.7.2020 ja sen vuotuinen kiinteä korko on 6,00 prosenttia.

  Johtuen COVID-19 pandemian aiheuttamasta yhteiskunnan ja talouden häiriöstä sekä tämän vaikutuksesta joukkovelkakirjamarkkinaan, Yhtiö näkee vallitsevissa olosuhteissa asianmukaiseksi harkita kirjallisen menettelyn käynnistämistä koskien Joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella.

  Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Solteq hakisi Joukkovelkakirjalainan haltijoiden suostumusta Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän (Final Maturity Date) pidentämiseen 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä olisi kuusi (6) vuotta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Samassa yhteydessä haettaisiin myös ehtojen tarkoittamaa vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskevan ajanjakson muuttamista vastaavasti. Solteq hakisi lisäksi muutosta ehtoon, jonka mukaan sallittu lisävelkaantuminen (Permitted Debt) sisältäisi myös sellaisen velan, mikä otetaan käytettäväksi Joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun, jotta Joukkovelkakirjalainan tuleva takaisinmaksu voidaan toteuttaa joustavasti.

  Yhtiö arvioi mahdollisuuksia käynnistää kirjallinen menettely lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Jos kirjallinen menettely käynnistetään, Yhtiö julkistaa asiasta tiedotteen ja laatii Joukkovelkakirjalainan ehtojen muutoksesta ja kirjallisesta menettelystä ehdotuksen, joka toimitetaan Joukkovelkakirjalainan haltijoille erikseen. Yhtiö arvioi, että kirjallisessa menettelyssä ehdotuksen puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan haltijoille voidaan tarjota palkkio, joka maksettaisiin, jos ehdotetut muutokset hyväksytään kirjallisessa menettelyssä. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti muutosten hyväksyminen kirjallisessa menettelyssä edellyttäisi, että kirjalliseen menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan haltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Ehdotus hyväksyttäisiin, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kirjallisessa menettelyssä annetuista äänistä äänestäisi ehdotuksen puolesta.

   

  Lisätiedot:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: +358 50 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

  Talousjohtaja Kari Lehtosalo
  Puhelin: +358 40 701 0338
  Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

   

  Jakelu:

  Nasdaq Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.