Skip to content

  23.09.2015

  Solteq Oyj: Esitys ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseksi

  Solteq Oyj Pörssitiedote 23.9.2015 klo 16.00

  Solteq on tänään vastaanottanut Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co-investment Ky:ltä ilmoituksen, jossa vaaditaan ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista osakeyhtiölain 5 luvun 4§ mukaisesti. Ilmoituksen toimittajat edustavat yhteensä 26.97 % osuutta Solteqin osakkeista ja äänistä.

  Ylimääräinen yhtiökokous halutaan kutsua koolle päättämään hallituksen jäsenmäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

  Solteq toimittaa kokouskutsun verkkosivuilleen ja erillisenä pörssitiedotteena osakeyhtiölain mukaisesti viimeistään kuukauden kuluessa tästä päivästä.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  Nasdaq OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015