Skip to content

  19.03.2015

  Solteq ostaa johdon omistusyhtiöiden osakekannat - osakepohjainen kannustinjärjestelmä päättyy

  Solteq Oyj Pörssitiedote 19.3.2015 klo 15.15

  Solteq Oyj:n johtoryhmän jäsenet hankkivat välilliseen omistukseensa keväällä 2011 ja kesällä 2012 yhteensä 750.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Hankinnat rahoitettiin osin johdon pääomapanoksin ja osin Solteqin antamalla korollisella lainalla. Omistus- ja kannustinjärjestelmän on sovittu olevan voimassa vuoden 2014 tilinpäätöksen julkistamiseen asti ja sen jälkeen purkautuvan myöhemmin sovittavalla tavalla. Järjestelyitä koskevat alkuperäiset pörssitiedotteet on julkaistu 1.3.2011 ja 17.7.2012.

  Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt purkaa omistus- ja kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n osakekannat yhtiöiden osakkailta käypään arvoon. Käyvän arvon määrittelyssä omistusyhtiöiden omistuksessa olevat Solteq Oyj:n osakkeet arvostetaan hintatasoon 1,57 euroa osakkeelta. Kyseinen hintataso vastaa Solteq Oyj:n osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia aikavälillä 13.–20.2.2015 eli tilinpäätöksen julkaisupäivänä ja sitä seuraavana viitenä kaupankäyntipäivänä.

  Omistusyhtiöiden osakekantojen hankinnan jälkeen Solteq Oyj omistaa suoraan tai täysin omistamiensa tytäryhtiöiden kautta yhteensä 860.881 kappaletta omia osakkeitaan.

  Solteq Oyj

  Hallitus

  Lisätietoja antaa:

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen, hallituksen sihteeri

  Puh 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  Nasdaq OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015