Skip to content

  12.06.2017

  Solteq ostaa inPulse Works  Oy:n – laajentaa Utilities –toimialalle ja vahvistaa BI- ja analytiikkaosaamistaan

  Solteq Oyj Pörssitiedote 12.6.2017 klo 10.00

  Solteq Oyj on ostanut inPulse Works Oy:n. Yrityskaupan myötä Solteq tarjoaa palveluja sähkö-, kaukolämpö- sekä vesiyhtiöiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi kauppa vahvistaa merkittävästi Solteqin olemassaolevaa BI- ja analytiikkaosaamista sekä avaa uusia mahdollisuuksia toimialariippumattomasta BI- ja analytiikkakentästä. Asiakaskohtaamista ja liiketoimintaprosesseja digitalisoiva tuote- ja palveluyhtiö InPulse Works tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palveluja asiakasrajapintaan, laskutus- ja asiakastietojärjestelmiä, sähkökaupan hallinnan järjestelmiä sekä BI- ja analytiikkaratkaisuja.

  Yrityskauppa noudattaa Solteqin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa antamaa strategiatarkennusta. Sen mukaisesti yritys laajentaa toimintaansa toimialoille, joiden perusfundamentteja digitaalinen murros ravistelee.

  Kaksi kasvuhakuista kohtaa

  InPulse Works Oy:n liiketoiminta seisoo kahdella tukijalalla. Toisaalta yhtiö on keskittynyt Utilities -toimialalla asiakaskohtaamisten ja liiketoimintaprosessien digitalisointiin omilla palvelu- ja tuoteratkaisuilla sekä asiakaskohtaisilla toteutuksillaan.Yhtiön toinen tukijalka on BI- ja analytiikkaratkaisut, jotka ovat toimialariippumattomia. Toteutukset pohjautuvat Microsoft-tuotteisiin ja -palveluihin.

  – Solteqin ja InPulsen toiminnassa ja tarjoamassa moni asia loksahti kohdalleen. Kerroimme ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, että vahvistamme läsnäoloamme aiempaa voimakkaammin kaupan alan lisäksi myös muilla toimialoilla, joita digitaalinen murros ravistelee. Utilities -toimiala on hyvä esimerkki tästä. Kuten tiedetään, koko Utilities –toimiala digitalisoituu vauhdilla ja tiedon tehokas hyödyntäminen lisääntyy koko toimialalla. Meillä on asiakkaidemme kanssa paljon voitettavaa tässä kisassa, taustoittaa Solteqin toimitusjohtaja Olli Väätäinen.

  – Toisaalta taas näimme, että osaamisemme täydentävät toisiaan. Vahvistimme jo alkuvuodesta analytiikkapalveluitamme ostamalla enemmistön tuotetäydentämisen analytiikkapalveluihin keskittyneestä Analyteq Oy:stä. InPulsen BI- ja analytiikkatukijalka luonnollisesti vahvistaa tätä osaamista. Vahvistus onkin tarpeen, sillä analytiikkapalvelujen kysyntä on ylittänyt odotuksemme. Toisaalta meillä on entuudestaan myös vahvaa Microsoft- osaamista, jatkaa Väätäinen.

  – Olemme olleet InPulsella koko ajan innovatiivisesti eteenpäin pyrkiviä ja kasvuhakuisia. Tämän yritysjärjestelyn avulla pääsemme osaksi isomman yrityksen kasvutarinaa heille uudella toimialalla sekä vahvistamaan osaamisellamme BI- ja analytiikkapuolen asiakastarinoita. Uuden kokonaisuuden tarjonnalla pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Osaltamme siis tuomme uutta, mutta toisaalta voimme tarjota henkilöstöllemme myös kasvupolkuja rooleihin, mitä Solteqin kaltaiseisessa vähän suuremmassa firmassa on tarjolla, kertoo InPulse Works Oy:n toimitusjohtaja Juha Rokkanen.

  InPulse Works Oy:n 60 hengen asiantuntijaorganisaatio palvelee valtakunnallisesti Jyväskylässä, Kuopiossa ja Seinäjoella sijaitsevista toimipisteistä.

  Kauppahinta, maksaminen ja rahoitus

  InPulse Works Oy:n osakkeiden velaton kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa. Osakkeiden kauppahinnasta 1,0 miljoonaa euroa maksetaan Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Osakkeiden merkintähinta on 1,63 euroa osakkeelta ja se on määritetty käyttämällä osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia ajalta 1.5. – 31.5.2017. Kauppahinnan maksamista varten uusia osakkeita lasketaan liikkeelle noin 613 tuhatta kappaletta. Annissa annettavien osakkeiden osuus on noin 3,3 % annin jälkeisestä osakemäärästä.

  InPulse Works Oy yhdistellään Solteq –konserniin 1.6.2017 alkaen.

  InPulse Works Oy:n keskeiset tunnusluvut

  Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen tiedot (FAS) tilikausilta 1.1.-31.12.2015 ja 1.1.-31.12.2016 (tuhatta euroa):

   
  Tuloslaskelma (FAS): (tuhatta euroa)
  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
  Liikevaihto 4 898 4 132
  Liiketoiminnan muut tuotot 56 32
  Materiaalit ja palvelut -203 -132
  Henkilöstökulut -3 654 -3 105
  Poistot ja arvonalentumiset -108 -92
  Liiketoiminnan muut kulut -774 -788
  Liiketulos 215 47
  Rahoituserät -6 -6
  Voitto ennen veroja 209 41
  Verot -42 -8
  Tilikauden voitto 167 33
  Tase (FAS):
  31.12.2016 31.12.2015
  Vastaavaa
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 269 285
  Koneet ja kalusto 12 16
  Pysyvät vastaavat yhteensä 281 301
  Vaihtuvat vastaavat
  Myyntisaamiset 961 716
  Muut saamiset 76 78
  Rahat ja pankkisaamiset 251 408
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 288 1 202
  Vastaavaa yhteensä 1 569 1 503
  Vastattavaa
  Oma pääoma yhteensä 316 312
  Lainat rahoituslaitoksilta 274 274
  Ostovelat 70 33
  Muut ei-korolliset velat 909 884
  Velat yhteensä 1 253 1 191
  Vastattavaa yhteensä 1 569 1 503

  Uudet osakkeet

  Uusia osakkeita koskevassa osakeannissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet suunnataan inPulse Works Oy:n nykyisille osakkeenomistajille. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään. Solteq hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin.

  Tulosohjeistus

  Solteq pitää tulosohjeistuksensa ennallaan: konsernin oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta.

  Lisätiedot

  Olli Väätäinen, Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
  tel. +358 50 5578 111
  olli.vaatainen@solteq.com

  Juha Rokkanen, Toimitusjohtaja, InPulse Works Oy
  tel. +358 400 560 977
  juha.rokkanen@inpulse.fi

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen digitaaliseen asiakaskohtaamiseen erikoistunut IT- ja ohjelmistotalo. Tarjoamme saman katon alta kokonaisratkaisut niin liiketoiminnan tehostamiseen digitalisoinnin keinoin kuin monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina asiakkaan ostokokemukseen saakka, toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Kolmessa maassa työskentelevien 450 asiantuntijan voimin yritys toteuttaa ratkaisuja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Vuonna 2016 Solteqin liikevaihto oli 63 miljoona euroa.

  InPulse Works lyhyesti

  inPulse Works Oy on 2010 perustettu, henkilöstön omistama, vakaasti kasvava sähköisen asioinnin ja IT-ratkaisujen asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. inPulse palvelee valtakunnallisesti Jyväskylän, Kuopion ja Seinäjoen toimipiteistä käsin. Vuonna 2016 InPulsen liikevaihto oli noin 5 miljoona euroa.

  2017