29.10.2019

Solteq-konsernin raportoitavien segmenttien rakenne muuttuu

Pörssitiedote, 29.10.2019 

Solteq Oyj muuttaa segmenttirakennettaan vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä sekä edesauttamaan liiketoiminnan kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Solteq-konsernin kaksi liiketoimintasegmenttiä ovat jatkossa ohjelmistoliiketoiminta Solteq Software sekä asiantuntijaliiketoiminta Solteq Digital.

Solteq-konsernin raportointirakenne muutetaan vuoden 2020 aikana. Nykyisessä raportointirakenteessa konsernin liiketoiminta esitetään yhtenä segmenttinä. Uudessa rakenteessa liiketoiminnot on jaettu ansainlogiikan mukaisesti omiksi raportoitaviksi segmenteikseen. 

Solteq Software sisältää yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatioista ja käyttöönottoprojekteista. 

Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa kannattavasti molemmissa liiketoimintasegmenteissä. Keskeisiä toimialoja ovat vähittäis-, erikois- ja tukkukauppa, jotka edustavat tällä hetkellä yli puolta yhtiön liikevaihdosta. Muita yhtiölle merkittäviä toimialoja ovat energiasektori sekä palveluala.

Kasvua haetaan Solteq Softwaren osalta erityisesti pilvipohjaisista kassajärjestelmistä, energia-alan asiakastieto- ja palveluohjelmistoista sekä robotiikasta. Solteq Digitalin kasvun keskeiset alueet ovat kaupankäynnin sähköiset ratkaisut B2C ja B2B -sektoreille, informaation hallinta ja analysointi sekä liiketoiminnan operatiiviset ratkaisut.

Segmenttien pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

Segmentti Tunnusluku Tavoite
Solteq Software Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti vähintään 20%
Solteq Software EBIT% vähintään 25%
Solteq Digital Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti vähintään 5%
Solteq Digital EBIT% vähintään 8%

 

Lisätiedot:

Olli Väätäinen
Toimitusjohtaja, Solteq Oyj
Puhelinnumero: +358 50 5578 111
Sähköpostiosoite: olli.vaatainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com