Skip to content

  06.11.2014

  Solteq ja Kuntapro sopivat merkittävästä yhteistyöstä

  Solteq Oyj Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.00

  Kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille järjestelmäratkaisuita ja palveluita toimittava KuntaPro Oy on valinnut julkisessa hankintamenettelyssä Solteq Solaxin palvelujen toiminnanohjausratkaisuksi. Solteq Solax on jatkossa osa KuntaPron Kuntax- toiminnanohjausjärjestelmää. Ratkaisua tarjotaan KuntaPron omistajille ja asiakkaille palveluna.

  Solteq Solax järjestelmällä voidaan ohjata ja tehostaa toimintaa esimerkiksi kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa, tuotantolaitoksissa sekä koti-, hoiva- ja siivouspalveluissa.

  Nyt solmitulla sopimuksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Solteqin kuluvan vuoden tulokseen. Pidemmällä aikavälillä sopimuksella arvioidaan olevan suuri merkitys Solteqin strategiassa osana palveluliiketoiminnan sekä palveluiden toiminnanohjaus –segmentin markkinaosuuden kasvattamista. 

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2014