Skip to content

  25.11.2014

  Osingonmaksu

  Solteq Oyj pörssitiedote 25.11.2014 klo 10:00

  Hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 26.11.2014, täsmäytyspäivä on 27.11.2014 ja maksupäivä 4.12.2014.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki Oy

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2014