Skip to content

  18.09.2014

  Digitaalisia ostokanavia ei pystytä tukemaan nykyisillä ratkaisuilla.

  Verkkokaupan käynnistäminen ei ole ollut strateginen päätös ja lähes puolet vastaajista tunnustaa, että verkkokauppa on rakennettu muusta kaupantoiminnoista erillisenä toimintona. Tämä selittää miksi kuluttajien tuotevertailu- ja ostokokemukset ovat jääneet heikoiksi.

  Päivittäis- ja erikoiskauppa lepää vahvasti kivijalkatoiminnan päällä, eikä muutosta uusiin muotoihin ole vahvasti näkyvissä. Vain 19 % vastaajista ilmoittaa varastoivansa ja keräävänsä muiden toimijoiden tuotteita, ja vain 4 % ilmoittaa muuttavansa kivijalkakaupan toiminnan luonnetta tulevaisuudessa esim. showroom, kioski, asiakaspalvelu tms. tyyppiseksi noutopisteeksi. Tukkukaupassa sen sijaan tehdään luontevasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jopa 59 % vastaajista ilmoittaa varastoivansa ja keräävänsä muiden toimijoiden tuotteita mukaan lukien digikanavasta ostetut tuotteet. Sielläkään ei olla valmiita luopumaan kivijalkatoiminnasta; kukaan ei ole vähentämässä kivijalkakauppoja ja vain 3 % on mahdollisesti muuttamassa sen toiminnan luonnetta perinteisestä tavasta.

  Tutkimuksen vastaajista 82 % hyödyntää digitaalisia ostokanavia eri tavoilla toiminnassaan, esim. asiakas voi ostaa digitaalisesta kanavasta ja noutaa kivijalasta tai noutopisteestä. Vastaajista kuitenkin yli puolet on sitä mieltä, ettei yritysten toiminnoissa ymmärretä, mikä niiden voima on digitaalisen kanavan menestymisessä. Noin puolet on sitä mieltä, että digitaalisten kanavien käytön aloitus ei olisi edes strateginen päätös. Vastaajista 40 % onkin sitä mieltä, että verkkokaupparatkaisu toteutetaan usein muista kanavista erillisenä.

  Tämä myös näkyy tuloksissa. Digitaalista ostokanavaa ei pystytä tukemaan myymälän ja varaston toiminnoilla optimaalisella tavalla, esim. keräilyjen optimointi toteutuu vain noin puolessa yrityksistä. Kannattavuuden haasteena lisäksi on, ettei kanavaan löydetä (39 %) tai siellä ei voida toimia optimaalisella tasolla, esim. ostopolku on vääränlainen (33 %) tai järjestelmä ei kokonaisuudessaan enää vastaa liiketoiminnan tarpeita (54 %). Nämä luovat muutospaineita yritykselle kehittää kanavia asiakasystävällisimmiksi.

  Tahtotila hyödyntää somea, mobiliteettia ja analytiikkaa puskee läpi tärkeydessä. Käytännössä kuitenkin somekanavat, mobiiliratkaisut ja analytiikka ovat vielä harvoilla integroituna digitaaliseen ostokanavaan. Kehityshankkeet painottuvat tällä hetkellä enemmän toimitusketjun optimointiin ja asiakkaan ohjaamiseen eri kanavien välillä.

  Yli puolet vastaajista ei havittele kansainvälistä verkkokauppaa. Konserni- paikallisuus- ja tuotestrategioiden vuoksi yli 50 % verkkokaupoista palvelee vain Suomessa. Haasteena laajentumiselle on mm. analytiikan hyödyntämättömyys taustajärjestelmissä – se näkyy kyvyttömyytenä tunnistaa eri asiakassegmenttejä esim. lokaatiotietojen perusteella, jonka pohjalta voitaisiin vaivattomammin hallita valikoimaa eri markkina-alueille. He jotka Suomen ulkopuolella jo toimivat, kokevat sen olevan välttämätön askel kansainvälisessä kilpailutilanteessa – ilman sitä ei myynnillisiä tavoitteita saavuteta ja jäädään isompien toimijoiden jalkoihin.

  ***********

  Marketvisio selvitti yhdessä Solteqin kanssa Suomen kaupan alan digitaalisten ostokanavien sekä myymälöiden ja niiden ohjausratkaisujen yhteensopivuutta, kehityshankkeita ja kansainvälisyyteen vaikuttavia asioita. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä ja puhelinhaastatteluina touko-elokuun 2014 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 163 vastaajaa. Haastateltavat edustavat pääasiassa liiketoimintajohtoa (80 % vastaajista) päävastuualueinaan useimmiten liiketoimintakehitys, myynti, markkinointi tai viestintä. Vastaajista 20% edustaa tietohallintojohtoa.

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen

  puhelin 040 046 7717

  Markkinointipäällikkö Henna Leonsaari

  puhelin 040 485 0215

  2014