Skip to content

  31.08.2012

  Solteq Oyj:n suunnattu anti toteutettu

  Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.8.2012 klo 16.30

   

  Solteq-konsernin johdon perustama osakeyhtiö on tänään merkinnyt täysimääräisesti sille suunnatun 350.000 kappaleen osakeannin. Merkintähinta oli 1,07 euroa osakkeelta. Järjestely toteutettiin 17.7.2012 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti.

  Koska osakeannissa luovutettiin Solteqin hallussa olevia omia osakkeita, osakkeiden lukumäärä ei muuttunut. Solteq Oyj:n hallussa on toteutetun annin jälkeen 38.404 omaa osaketta.

   

  Solteq Oyj

  Lisätietoja:

   

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2012