Skip to content

  26.09.2012

  Solteq Oyj:n hallituksen päätös koskien varojen jakoa

  Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.9.2012 klo 12.00

  Solteq Oyj:n hallitus on tänään tehnyt päätöksen koskien varojen jakoa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jako perustuu yhtiökokoukselta 14.3.2012 saatuun valtuutukseen ja on määrältään 0,03 euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 1.10.2012 ja maksupäivä 8.10.2012.

  Yhtiökokouksen hallitukselle kevään yhtiökokouksessa antama valtuutus ajoittui hetkeen, jolloin yhtiö neuvotteli merkittävästä yritysjärjestelystä ja sen rahoittamisesta. Yritysjärjestelyn toteuttaminen ja yhteisen toiminnan käynnistyminen kuluneen kevään ja kesän aikana ovat edenneet siten, että hallitus katsoo nyt päätetyn varojen jaon olevan yhtiön osingonjakopolitiikka ja rahoitustilanne huomioiden mahdollista huomioiden yhtiön strategian jatkototeuttaminen suunnitelmien mukaan.

  SOLTEQ OYJ

  Hallitus

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin
  puh 020 1444 201 tai 040 8444 201
  sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki Oy

  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012