Skip to content

  23.03.2012

  Solteq Oyj:n uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

  Solteq Oyj Pörssitiedote 23.3.2012 klo 9.00

  Solteq Oyj:n 2.849.632 uutta osaketta 20.3.2012 tehdyn suunnatun osakeantipäätöksen johdosta on tänään 23.3.2012 merkitty kaupparekisteriin.  Rekisteröinnin jälkeen Yhtiössä on yhteensä 14 998 061 osaketta.  Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet siitä alkaen, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  Yhtiön osakepääoma on 1 009 154,17 euroa.

  Liikkeeseen lasketut uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 5.4.2012.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012