Skip to content

  18.05.2011

  Omien osakkeiden hankinta

  SOLTEQ OYJ     PÖRSSITIEDOTE     18.5.2011

  Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia enintään 500.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita (konserniyhtiöiden hallussa jo olevien 564.081 oman osakkeen lisäksi) varsinaiselta yhtiökokoukselta 16.3.2011 saamansa valtuutuksen perusteella. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi.

  Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin vähäisyyden johdosta hallitus päätti lisäksi Helsingin Pörssin omien osakkeiden hankintaa koskevan sovellusohjeen 3.2.5 kohdan mukaisesti poiketa ohjeen kohtien 3.2.1-3.2.2 menettelytavoista seuraavasti; Omien osakkeiden hankinta pyritään toteuttamaan yhdeksän kuukauden kuluessa hankinnan aloittamisesta ja näin pyritään varmistamaan osakevaihdon likvidisyys osto-ohjelman aikana.

  Omien osakkeiden hankinta näillä ehdoilla voi johtaa siihen, että puolet (50 %) osakkeen keskimääräisestä päivävaihdosta ylittyy mutta tällöinkään poikkeama ei saa aiheuttaa poikkeuksellista markkinaliikettä eikä tällöin samana pörssipäivänä voida hankkia enempää kuin 10 % kaikista hankittavista osakkeista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan viikon kuluessa tämän päätöksen julkistamisesta ja lopetetaan viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  SOLTEQ OYJ:N HALLITUS

  Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Repe Harmanen, puh 0400 467 717, sähköposti:repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

  2011