Skip to content

  17.07.2012

  Solteq Oyj:n johto sijoittaa yhtiön osakkeisiin

  Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.7.2012 klo 9.05

  Solteq Oyj:n (Solteq) hallitus on päättänyt uudesta Solteq-konsernin johdon osakeomistusjärjestelmästä. Uusi järjestelmä laajentaa Solteqin 1.3.2011 tekemää järjestelyä kattamaan toimitus- ja talousjohtajan omistuksen lisäksi myös konsernin uuden johtoryhmän. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa toimivan johdon merkittävä pitkäaikainen osakeomistus. Järjestelmän kautta johto sijoittaa huomattavan määrän varoja Solteqin osakkeisiin. Johto rahoittaa sijoituksensa osittain itse ja osittain Solteqin lainoituksen avulla. Johto kantaa aidon omistajariskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta.

  Osakeomistusta varten johto perustaa osakeyhtiön (Yhtiö), jonka koko osakekannan he omistavat. Yhtiön on tarkoitus hankkia enintään 350.000 Solteqin osaketta. Osakehankinta rahoitetaan johdon Yhtiöön sijoittamalla 70.000 euron pääomapanoksella ja Solteq Oyj:ltä otettavalla enintään 310.000 euron suuruisella lainalla. Järjestelmän toteuduttua täysimääräisenä osallistujat omistavat Yhtiön kautta 2,3 prosenttia Solteqin osakkeista.

  Solteqin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella Yhtiölle suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa luovutetaan enintään 350.000 Solteqin hallussa olevaa omaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Solteqin kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannissa luovutettavat osakkeet käytetään Solteqin johdon osakeomistusjärjestelmän toteuttamiseen. Koska osakeannissa luovutetaan Solteqin hallussa olevia omia osakkeita, osakkeiden lukumäärä ei muutu.

  Osakkeen merkintähinta (luovutushinta) on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.4.—10.7.2012, eli 1,07 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.8.—31.8.2012. Merkityt osakkeet on maksettava viimeistään 31.8.2012. Merkintähinta merkitään Solteqin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun luovutettavat osakkeet on maksettu ja kirjattu Yhtiön arvo-osuustilille.

  Osana järjestelmää Solteqin hallitus on tänään päättänyt antaa Yhtiölle enintään 310.000 euron suuruisen korollisen lainan osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.4.2015. Mikäli järjestelmän voimassaoloaikaa jatketaan ehtojen mukaisesti vuosi kerrallaan vuosina 2015 tai 2016, laina-aikaa jatketaan vastaavasti.

  Järjestelmä on voimassa Solteqin tilinpäätöksen 2014 julkistamiseen saakka, jolloin järjestelmä on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmä voidaan purkaa esimerkiksi sulauttamalla Yhtiö Solteqiin tai myymällä Yhtiön omistamat yhtiön osakkeet muulla tavoin. Järjestelmää jatketaan vuosi kerrallaan, mikäli osakkeen pörssikurssi tilinpäätöksen 2014 tai 2015 julkistamisen jälkeen alittaa järjestelmään hankittujen osakkeiden keskihinnan.

  Yhtiön omistamien osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana.

   

  Solteq Oyj

  Hallitus

   

  Lisätietoja:

   

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

   

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki Oy

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2012