Skip to content

  16.03.2012

  Markku Pietilän omistusosuutta koskeva korjaus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2012 klo 16.00

  Solteq Oyj:n hallituksen jäsen Markku Pietilän ilmoituksen mukaan hänen välillinen omistuksensa yhtiössä on jäänyt tiedottamatta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§ edellyttämällä tavalla. Pietilä on välillisesti käyttänyt määräysvaltaa Profiz Business Solution Oyj:ssä johtuen kyseisen yhtiön omistusyhtiön osakkeiden erilajisuudesta. Profiz Business Solution Oyj on ilmoittanut omistuksensa Solteq Oyj:stä ylittäneen 5% rajan 28.5.2007 ja 10% rajan 17.12.2007. Näinä päivinä Markku Pietilän olisi myös tullut tiedottaa vastaavista omistuksen muutoksista.

  Omistusosuutta koskevien ilmoitusten lisäksi Solteqin tilinpäätöksissään esittämät luvut koskien hallituksen jäsenten omistusta ovat virheelliset. Tilinpäätöksessä 2011 esitetty määrä on 5.149 tuhatta osaketta (42,4% osakekannasta) kun sen olisi pitänyt olla 6.534 tuhatta osaketta (53,8% osakekannasta).

  Myös sisäpiirirekisterissä Pietilän välillinen omistus on jäänyt ilmoittamatta.

  Pietilän välillinen omistus Profiz Business Solution Oyj:ssä ja siten myös Solteq Oyj:ssä on päättynyt Profiz Business Solution Oyj:n omistusyhtiön muutettua yhtiöjärjestystään 18.2.2012. Asiaa koskeva muutosilmoitus on vireillä kaupparekisterissä.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012