Skip to content

  16.03.2011

  Solteq Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

  SOLTEQ OYJ     PÖRSSITIEDOTE     16.3.2011

  Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 sekä myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

  Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

  Yhtiökokous hyväksyi lisäksi seuraavat esitykset hallituksen esittämässä muodossa (pörssitiedote 16.2.2011). -   esitys omien osakkeiden hankkimisesta (valtuutus) -   esitys kertyneiden tappioiden kattamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja antavat:

  Hallituksen puheenjohtaja Ali Saadetdin, puh 020 1444 201 tai 040 8444 201, sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen, puh 0400 467717, sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

  2011