Skip to content

  12.07.2012

  Solteqin tytäryhtiö Solteq Retail Oy:n sulautuminen emoyhtiöön

  Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.7.2012 klo 9.00

   

  Solteq Oyj:n ja Solteq Retail Oy:n hallitukset ovat laatineet suunnitelman Solteq  Oyj:n kokonaan omistaman Solteq Retail Oy:n sulautumisesta emoyhtiöön.  Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 12.7.2012 ja sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2012. Sulautumisesta päätetään lähtökohtaisesti tytäryhtiösulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallituksissa. Mikäli Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (10%) yhtiön osakkeista kuitenkin niin vaativat, asian käsittely tapahtuu ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

  Ehdollisesta yhtiökokouskäsittelystä ilmoitetaan osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 16:10§ mukaisesti.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012