Skip to content

  01.03.2011

  Solteq Oyj:n johto sijoittaa yhtiön osakkeisiin

  SOLTEQ OYJ   PÖRSSITIEDOTE  1.3.2011 klo 9.00

  Solteq Oyj:n (yhtiö) hallitus on päättänyt uudesta Solteq-konsernin johdon osakeomistusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa johdon merkittävä pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä. Järjestelmän kautta johto sijoittaa huomattavan määrän varoja yhtiön osakkeisiin. Johto rahoittaa sijoituksensa osittain itse ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Johto kantaa aidon omistajariskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta.

  Osakeomistusta varten johto hankkii Solteq Management Oy -nimisen osakeyhtiön (Solteq Management), jonka koko osakekannan he omistavat. Solteq Managementin on tarkoitus hankkia 400.000 yhtiön osaketta yhtiöltä. Osakehankinta rahoitetaan johdon yhtiöön ottamalla ja henkilökohtaisesti takaamalla enintään 90.000 euron pankkilainalla ja yhtiöltä otettavalla enintään 360.000 euron suuruisella lainalla. Järjestelmän toteuduttua täysimääräisenä osallistujat omistavat Solteq Managementin kautta 3,3 prosenttia yhtiön osakkeista.

  Solteqin hallitus päätti yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2007 antaman valtuutuksen perusteella Solteq Managementille suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa luovutetaan enintään 400.000 Solteqin hallussa olevaa omaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Solteq Managementin merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannissa luovutettavat osakkeet käytetään Solteqin johdon osakeomistusjärjestelmän toteuttamiseen. Koska osakeannissa luovutetaan Solteqin hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden lukumäärä ei muutu.

  Osakkeen merkintähinta (luovutushinta) on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 31.1.-25.2.2011, eli 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.3.-31.3.2011. Merkityt osakkeet on maksettava viimeistään 31.3.2011. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sinä päivänä, kun luovutettavat osakkeet on maksettu ja kirjattu Solteq Managementin arvo-osuustilille. Osana järjestelmää yhtiön hallitus on tänään päättänyt antaa Solteq Managementille enintään 360.000 euron suuruisen korollisen lainan yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.4.2015. Mikäli järjestelmän voimassaoloaikaa jatketaan ehtojen mukaisesti vuosi kerrallaan vuosina 2015 tai 2016, laina-aikaa jatketaan vastaavasti.

  Järjestelmä on voimassa yhtiön tilinpäätöksen 2014 julkistamiseen saakka, jolloin järjestelmä on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla. Järjestelmä voidaan purkaa esimerkiksi sulauttamalla Solteq Management yhtiöön tai myymällä Solteq Managementin omistamat yhtiön osakkeet muulla tavoin. Järjestelmää jatketaan vuosi kerrallaan, mikäli yhtiön osakkeen pörssikurssi yhtiön tilinpäätöksen 2014 tai 2015 julkistamisen jälkeen alittaa järjestelmään hankittujen osakkeiden keskihinnan. Solteq Managementin omistamien yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana.

  Tampere 1.3.2011

  Solteq Oyj Hallitus

  Lisätietoja: Toimitusjohtaja Repe Harmanen, puh 0400 467 717, sähköposti:repe.harmanen@solteq.com

  Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com

  2011