Skip to content

  Descom Group

  Solteq Oyj osti kesällä 2015 Descom Group Oy:n (Descom Group) koko osakekannan ja pääomalainat.

  Kaupan ulkopuolelle jäi Descom Data Center Solutions -liiketoiminta. Kauppa saatettiin päätökseen 2.7.2015.


  Yrityskaupan myötä Solteqista tuli digitaalisen kaupankäynnin palvelutalo, joka työllistää n. 550 asiantuntijaa ja jonka vuosittainen liikevaihto on noin 68 miljoonaa euroa. Solteqilla on toimintaa kolmessa eri maassa, ja toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.


  Descom Group tytäryhtiöineen oli suomalainen IT- ja digitaalisia markkinointipalveluja tuottava konserni. Descomin ydinliiketoimintaa oli rakentaa asiakkaidensa kanssa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja luoden erinomaisia asiakaskokemuksia.


  Vuonna 2014 Descom Group -konsernin (FAS) liikevaihto oli 35,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,6 miljoonaa euroa. Ilman transaktion ulkopuolelle jäävää Data Center Solutions -liiketoimintaa Descom Group -konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 noin 27,4 miljoonaa euroa ja laskennallinen käyttökate 3,3 miljoonaa euroa.


  Yrityskaupan rahoitus

  Solteq osti Descomin koko osakekannan noin 11,2 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Kaupan toteutumishetkellä osakkeiden kauppahinnasta 6,6 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja loput noin 4,6 miljoonaa euroa suunnatussa, apporttiehdoin toteutetussa osakeannissa Solteqin liikkeeseenlasketuilla noin 2,8 miljoonalla uudella osakkeella. Myyjinä kaupassa olivat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot, Aidacom Partners Oy, Corpinghouse Oy sekä Descomin henkilösijoittajat.


  Osakkeiden kauppahinnan käteisvastike ja pääomalainojen ostaminen rahoitettiin 1.7.2015 liikkeeseenlasketulla vakuudettomalla 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla. Joukkovelkakirjalaina otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä [29.9.2015.]


  Osakeanti toteutettiin 17.6.2015. Osakeannissa uusia osakkeita annettiin yhteensä 2.799.998 kpl merkintähintaan 1,65 euroa per osake.


  Solteq ja Descom Group yhdistyvät digitaalisen kaupankäynnin kokonaispalvelutaloksi

  Solteq suunnittelee JVK-lainan liikkeeseen laskua ja esittää alustavia pro forma-taloudellisia ja muita tietoja liittyen Descom Groupin hankintaan

  Solteq laskee liikkeeseen 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

  Descom Group Oy:n osakekannan ja pääomalainojen osto päätökseen, suunnattu osakeanti

  Solteq Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

  Solteqin rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliitteet on hyväksytt