Skip to content

  Fingrid

  Laadukasta ja yhdenmukaista dataa tietokonversiopalvelun avulla

  Fingrid - kuvitettu maisema missä tuulimyllyjä ja sähköverkkoa

  Lähtökohta

  Sähkömarkkinoilla otetaan vuonna 2021 käyttöön datahub, eli keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan Suomen sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden tiedonvaihdossa käytettävä data. Datahub tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa.

  Datahub

  Datahubiin siirrettävä data tulee keskenään hyvin erilaisista järjestelmistä. Siksi Fingrid Oyj:n tytäryhtiö, datahubin operatiivisesta toiminnasta vastaava Fingrid Datahub Oy halusi valmistella siirtoa mahdollisimman hyvin ja käynnisti joulukuussa 2016 tietojen esikäsittelyjärjestelmän eli tietokonversiopalvelun kilpailutuksen.


  ”Solteqin ehdotus oli sopivan yksinkertainen, kompakti ja tarkoitusta palveleva. Aikataulu oli kunnianhimoinen, mutta toteutustapa erittäin ketterä ja hyvin vaiheistettu. Lisäksi vakuutuimme siitä, miten hyvin palvelussa oli huomioitu ajankohtaiset kuluttajan tietosuoja-asiat”, Fredrik Södö, Fingrid Datahubin projektipäällikkö kertoo kilpailutuksen päätöksestä.


  Mitä teimme?

  Kesällä 2017 Solteq ja Fingrid lähtivät toteuttamaan palvelua, jonka avulla sähköyhtiöt pääsisivät varmistamaan datansa laadun ja yhdenmukaisuuden. Suuria tietomääriä kestävä palvelu avattiin Energiateollisuuden nimeämälle pilottiryhmälle lokakuussa 2017 ja koko toimialalle huhtikuussa 2018.


  Tietokonversiopalvelu tuottaa automaattisesti kattavia raportteja, joiden pohjalta sähköyhtiöt voivat korjata järjestelmiensä tiedot datahubiin sopivaksi. Pilottivaiheessa myös kerättiin käyttäjien kokemuksia, joiden pohjalta palvelua on kehitetty eteenpäin.


  ”Palvelu on todella yksinkertainen käyttää, ja siihen on hyvät ohjeistukset. Arvostamme suuresti, että olemme päässeet näin aikaisessa vaiheessa työstämään asiakastietojamme datahubiin sopivaksi. On ollut myös hienoa huomata, kuinka nopeasti Solteq on kehittänyt palvelua käyttäjien kommenttien mukaan”, kertoo Katja Repo, Nivos Energia Oy:n verkkopalveluasiantuntija ja yksi pilottiryhmän käyttäjistä.


  Sähköyhtiöt voivat käyttää tietokonversiopalvelua datahubin tuloon asti, ja palvelun käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti. Tietokonversiopalvelun kautta tiedot menevät suoraan datahubiin, kunhan laadukkuus ja yhdenmukaisuus on varmistettu.

  Tulokset

  Tietokonversiopalvelun avulla jo yli puolet Suomen sähköyhtiöstä on päässyt tarkastamaan tietojensa sopivuutta datahubiin ja tekemään niihin tarvittavat muutokset. Solteqin Business Solutions and Software -yksikön johtaja Juuso Kari on erityisen tyytyväinen palvelun käytettävyyteen.


  ”Tukipyyntöjä on tullut palvelun avaamisen jälkeen vain yhden käden sormien verran. Olemme panostaneet selkeyteen ja suoraviivaisuuteen, jotta käyttäjien ei tarvitse käyttää aikaa ihmettelyyn. Palvelun loistava suorituskyky on mahdollistanut tarkastusten laajennuksen myös esimerkiksi mittaustietoihin, jotka oli alun perin tarkoitus siirtää suoraan datahubiin.”


  Datahub-käytäntö tai siihen siirtyminen on käynnissä myös muualla Pohjoismaissa, mutta Kari kuvailee tietokonversiopalvelua poikkeukselliseksi käytännöksi muihin maihin verrattuna.


  ”Olemme ylpeitä, että Suomessa ollaan näin hyvin valmistautuneita datahubiin ja että olemme saaneet olla mukana keventämässä muutosta alan toimijoille. Tietokonversiopalvelu varmistaa, että tieto on siirtymävaiheessa mahdollisimman laadukasta.”

  Solteqin ehdotus oli sopivan yksinkertainen, kompakti ja tarkoitusta palveleva. Aikataulu oli kunnianhimoinen, mutta toteutustapa erittäin ketterä ja hyvin vaiheistettu.

  Fredrik Södö, Fingrid Datahubin projektipäällikkö

  Hyödyt datahub-projektille

  • Helpottaa siirtymistä datahubiin, kun palvelu kertoo sähköyhtiöiden valmiudesta ja tietojen laadusta hyvissä ajoin.
  • Auttaa aktivoimaan toimialaa ja aloittamaan tiedon valmistelun datahubiin.
  • Toimialan yhtiöt pystyvät itsenäisesti käyttämään palvelua ja tarkistamaan tiedon laadun riippumatta Fingridistä tai muista toimijoista.

  • Palvelun vahva suorituskyky on mahdollistanut alkuperäistä ajatusta laajemman käytön.
  • Palvelua kehitetään käyttäjien kommenttien mukaan.

  Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

  Jari Kokkonen

  Yhteyshenkilö

  Jari Kokkonen

  Senior Business Director, Head of Sales

  +358 40 054 2842

  Juha Hakkarainen

  Yhteyshenkilö

  Juha Hakkarainen

  Director, Sales and Accounts

  +358 40 525 5728

  Markus Helvasto

  Yhteyshenkilö

  Markus Helvasto

  Sales Manager

  +358 40 065 7827