Suomi

  Myymäläverkoston suunnittelu

  Myymäläverkoston keskitetyllä suunnittelulla tyytyväisiä asiakkaita

  Myymäläverkoston suunnittelu - tuotesaldojen tarkistusta hyllyillä tabletin avulla

  Kohdenna valikoimat ja myymälän tilankäyttö vastaamaan myymälän asiakkaiden tarpeita

  Me optimoimme monikanavaisen myyntiverkostonne myymälöiden tarjooman ja suunnittelemme niille toimivan tilankäytön. Olipa kysymyksessä sitten paikalliseen kysyntään parhaiten vastaavat valikoimat tai tehokkain myymälä- ja hyllytilan käyttö. Hyvin suunnitellussa myymälässä asiakkaat viihtyvät ja he tulevat käymään siellä toistekin.

  Valikoimien optimoinnilla parempaan asiakaskokemukseen

  Me yhdistämme ja hyödynnämme kaikki saatavissa olevat tietolähteet, jotka ohjaavat asiakaskeskeistä valikoimien hallintaa. Näitä tietoja hyödyntämällä optimoimme valikoimanne kohtaamaan paikallisen kysynnän vaatimukset ja käytettävissä oleva myymälätila. Yhdellä sovelluksella voidaan kattaa klusteri-, ketju- ja myymälätason suunnittelu. Klusteroimalla myymälät valikoimien suhteen ja sijoittamalla myymälät karttanäkymään saadaan yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka kysyntä vaihtelee markkinoidenneeri maantieteellisillä alueilla.

  Tilan optimoinnilla maksimoituun myymälätehokkuuteen

  Valikoimien optimointi antaa meille yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tuotteita ja pakkauskokoja tulisi käyttää paikallisen kysynnän tarpeiden tyydyttämiseen. Tämän tiedon avulla on mahdollista suunnitella tarkasti hylly- ja myymälätilan käyttö. Suunnittelu voidaan tehdä joko hyödyntämällä 2D ja 3D mallinnusta tukevia CAD ohjelmistoja tai koko tilan käytön optimointiprosessi voidaan siirtää virtuaalista todellisuutta hyödyntäviin suunnittelulaboratorioihin, joissa asiakkaan käyttäytyminen myymälässä voidaan suunnitella ja testata virtuaalisen todellisuuden ympäristössä.


  Kustannustehokkaita sovelluksia jatkuvaan prosessien kehittämiseen

  Asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi toistetaan tyypillisesti useita kertoja vuodessa, jotta esimerkiksi kausittaiset vaihtelut ja tarjoaman muutokset kyetään hallitsemaan. Näin menetellen sinulla on koko ajan käytettävissä ajantasaiset valikoimat.


  Asiakaskeskeisen valikoimanhallintaprosessin lopullisena päämääränä on tuottaa oikeat valikoimat saataville kuhunkin myymälään. Myymälätasoinen suositusvalikoimien ohjeidenmukaisuus voidaan toteuttaa ja toteumaa seurata esimerkiksi hyödyntämällä kuvan tunnistusta. Näin valikoimanhallintaprosessin onnistuminen kyetään takaamaan

  Luo aidosti asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi

  Hyödyntämällä viimeisimpiä valikoimanhallinnan sovellusten innovaatioita voidaan rakentaa aidosti asiakaskeskeinen valikoimanhallintaprosessi, joka tukee samalla helppoa yhteistyötä prosessin eri käyttäjien ja ulkopuolisten toimittajien kesken. Sen avulla valikoimanhallinta voidaan muuttaa strategiseksi differointitekijäksi ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan valikoimanhallintaprosessin eri vaiheisiin kuten klusterointiin, tilankäytön mahdollisuudet huomioivien valikoimien rakentamiseen, hyllykuvien luontiin sekä muihin prosessin vaiheisiin.


  Optimoi paikalliset tilankäytön huomioivat valikoimat

  Syöttämällä valikoimanhallintaprosessille ostokäyttäytymisen huomioivat myymälöiden klusterointitiedot, vähittäiskauppiaat voivat optimoida myymälöiden ryhmittelyn ja suunnitella entistä osuvammat nimikevalikoimat formaatti, myymälä, osasto ja tuoteryhmätasoilla. Asiakkaiden ostokäyttäytymiseen perustuvat, tilankäytön huomioivat valikoimat kasvattavat myyntiä, katetta ja asiakasuskollisuutta. Nämä asiakasohjautuvat valikoimat on muodostettu käyttäen hyväksi tietoja hintaherkkyydestä, tuotteiden vastaavuuksista, myynnistä, kannattavuudesta, valikoimien tärkeysjärjestyksestä ja monista muista tiedoista. Tuloksena valikoimat, jotka sopivat käytettävissä olevaan tilaan.


  Me yhdistämme ja hyödynnämme kaikki saatavissa olevat tietolähteet, jotka ohjaavat asiakaskeskeistä valikoimien hallintaa. Näitä tietoja hyödyntämällä optimoimme valikoimanne kohtaamaan paikallisen kysynnän vaatimukset ja käytettävissä oleva myymälätila. Yhdellä ratkaisukokonaisuudella voidaan hoitaa sekä klusteri-, ketju- että myymälätason ohjaus.

  Asiantuntijamme

  Antti Sillanpää

  Business Manager

  +358 50 572 7242