Skip to content

  25.03.2024 — lukuaika 6 minuuttia

  Tekoälyn hyödyntäminen vähittäiskaupassa ja muut nousevat trendit kaupan alalla

  Kuuntele ääniversio - mikäli saatavilla

  Tekoälyn hyödyntäminen vähittäiskaupassa - kaupan alan trendit
  7:39

  Viime aikoina tekoälystä on kirjoitettu ja puhuttu paljon, ja sen hyödyntäminen onkin jatkossa tärkein vähittäiskaupan kehittämistä ohjaavista trendeistä. Tässä tekstissä tuodaan esille tekoälyn mahdollisten käyttökohteiden lisäksi myös muita kiinnostavia ja ajankohtaisia vähittäiskaupan trendejä. 

  Vähittäiskaupan alalla haasteiden määrä kasvaa, ja kilpailluilla markkinoilla tehokkuudella, nopeudella ja innovaatioilla on yhä suurempi rooli. Liiketoimintaprosessien optimoimiseksi vähittäiskauppiaiden on kerättävä ja arvioitava suuria määriä korkealaatuista tietoa. Kehittyneet tekniikat, kuten tekoäly, auttavat paitsi arvioimaan tietoa, myös tekemään älykkäitä päätöksiä ja käynnistämään automatisoituja prosesseja. Tulevaisuuteen keskittyvän ennakoivan analytiikan avulla kauppiaat voivat käyttää älykästä data-analyysiä saadakseen reaaliaikaisia näkemyksiä liiketoiminnastaan ja myös tunnistaakseen tulevaisuuden malleja ja mukauttaakseen strategioitaan niiden mukaisesti.


  Hyppää suoraan trendien pariin:

  Tekoälyn hyödyntäminen

  Saumaton asiakaskokemus eri kanavissa

  Älykkäät myymäläkonseptit

  Innovatiiviset maksutavat

   

  ⭐ Solteqin ratkaisut vähittäiskauppaan  Tekoälyn hyödyntäminen vähittäiskaupassa

  Tekoälyn avulla mm. seuraavia vähittäiskaupan päivittäisiä prosesseja voidaan optimoida ja automatisoida:

  • Valikoimien ja myymälän tilankäytön optimointi
  • Kysynnän ennustaminen
  • Dynaaminen hinnoittelu
  • Asiakkaiden ostokäyttäytymisen analysointi
  • Myynnin kampanjoiden analysointi ja kohdentaminen
  • Hävikin vähentäminen.

  Valikoimanhallinnan osalta innovatiivinen teknologia antaa vähittäiskaupalle mahdollisuuden tehdä asioita, joita muutama vuosi sitten ei voinut kuvitellakaan. Ennakoivan ja luovan tekoälyn edistys muuttaa sitä, miten vähittäiskauppiaat hallitsevat ostajatietoja ja tunnistavat trendejä, tehostavat kampanjoita ja myyntistrategioita, optimoivat valikoimia sekä automatisoivat arkipäiväisiä tehtäviä. Ennakoivan ja luovan tekoälyn laajentaminen valikoimanhallintaan on merkinnyt myös sitä, että valikoimien parissa työskentelevät voivat tehdä nyt valikoimapäätöksiä nopeammin ja heillä on suurempi varmuus aiottujen tulosten saavuttamisesta.

  Valikoiman optimointi on myös noussut merkityksellisemmäksi, kun ostajien käyttäytyminen on muuttunut yhä dynaamisemmaksi ja kauppiaan on luotava paikallisia tarjouksia, jotka resonoivat ostajien keskuudessa. Vähittäiskauppiaat ovat kiinnostuneita ennakoivan ja luovan tekoälyn soveltamisesta valikoiman optimointiin, koska tekniikka tuo yksinkertaisuuden monimutkaiseen prosessiin, joka vaatii suuren määrän vaihtuvien muuttujien huomioonottamista. Valikoiman optimointi on monessa suhteessa optimaalinen tekoälyn käyttötapa.


  Saumaton asiakaskokemus eri kanavissa

  Kuluttajat käyttävät eri mobiililaitteita kaikkialla, ja kaupoissa tulee olla eri laitteita tukevia digitaalisia ratkaisuja. Asiakkaat odottavat sujuvaa ja yksinkertaista toimintaa valitsemansa digitaalisen ratkaisun kanssa. Parhaassa tapauksessa kauppias seuraa potentiaalista asiakasta koko ostopolun ajan tarjotakseen hänelle erinomaisen ostokokemuksen ja räätälöidäkseen ostokokemuksen yksilöllisten mieltymysten mukaan.

  Asiakkaalle positiivisia monikanavakokemuksia tuottaa se, että:

  • Asiakasta voidaan palvella ammattimaisesti, kohdistetusti ja johdonmukaisesti myymälässä ja verkossa
  • Verkkokauppa on suunniteltu siten, että asiakas saa ainutlaatuisen ostokokemuksen mobiililaitteillaan
  • Asiakas on sidottu yrityksen brändiin niin verkossa kuin myymälässä
  • ICT-ratkaisut mahdollistavat monikanavaisten palvelujen, kuten esimerkiksi henkilökohtaisen verkkokonsultoinnin, Click & Collectin ja täydentämisen toteuttamisen.

  Älykkäät myymäläkonseptit

  Amazon Go:n julkaisun jälkeen on lanseerattu laaja valikoima automatisoituja ja älykkäitä myymäläkonsepteja, joissa kivijalkakauppaprosessi on suurelta osin automatisoitu ja digitalisoitu. Elintarvikkeiden ja valmisteiden vähittäiskauppiaat jatkavat investointeja tällaisten "kassattomien" muotojen kehittämiseen tulevina vuosina. Tämä sisältää erilaisia muotoja Scan & Go:sta ja Grab & Go:sta anturitekniikan ja kuvantunnistuksen käyttöön.

  Esimerkkejä älykkäistä myymäläkonsepteista:

  • Automaattikaupat: Ihmiset tilaavat ja tekevät ostoksia kosketusnäytön tai älypuhelimen kautta. Robotit kokoavat tavarat taustalla
  • Scan & Go: Asiakas skannaa tavarat kaupassa. Maksuprosessi on automatisoitu
  • Grab & Go: Skannausta ei enää tarvita. Asiakas tunnistaa itsensä sisäänkäynnillä QR-koodilla, ottaa tavarat ja poistuu myymälästä. Kaikki on automatisoitu antureiden ja kuvantunnistuksen avulla
  • Itsepalvelukassat: Kaupoissa, joissa on integroitu itsepalvelukassaratkaisu, vastaa asiakas tavaroiden skannauksesta ja maksuprosessista.

  Innovatiiset maksutavat

  Maksamisen jatkuvasti muuttuvat trendit, teknologia ja toimittajat vaikuttavat kauppiaan arkeen. Asiakkaiden maksutottumuksiin, varsinkin myymälöissä, on muodostunut lähimaksamisen trendi, joka on nyt parhaimmillaan.

  Esimerkkejä maksutrendeistä:

  • Mobiilimaksuvaihtoehtojen, kuten Apple Payn ja Google Payn, ansiosta kuluttajat maksavat laskunsa helposti ja turvallisesti älypuhelimellaan
  • Biometriset maksut ja vahvistukset etenevät hitaasti mutta tasaisesti
  • Vaihtoehdot perinteiselle linjakassalle/jonottamiselle, kuten mobiilikassat, itsepalvelukassat ja Scan & Go, ovat yhä suositumpia
  • Perinteiset myymälöiden maksujärjestelmät sulautuvat verkkomaksamisen maailmaan.  Solteqin innovatiiviset ratkaisut vähittäiskauppaan

  Solteqissa yhdistyy vuosikymmenten kokemus vähittäiskaupasta ja kaupan yrityksille toimitetuista ICT-ratkaisuista sekä tietämys että osaaminen vähittäiskaupan uusista trendeistä ja niiden ratkaisu- ja hyötymahdollisuuksista.

  Solteq on kaupan alan tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistunut pohjoismainen yritys, jolla on kymmenien vuosien kokemus ratkaisujen toimittamisesta sekä suurille että pienille alan yrityksille. Tarjoamme ratkaisuja kaupan liiketoiminnan eri alueille lähtien toimitusketjujen ja myymäläverkoston ohjauksesta, kassajärjestelmistä, verkkokaupoista ja asiakaskokemuksen kehittämisestä aina eri ratkaisujen integrointeihin saakka.

  Osana vähittäiskaupan yrityksille suunnattua Solteqin tarjoamaa olemme jo pitkään edustaneet kaupan alalle erikoistuneen SymphonyAI:n innovatiivisia ratkaisuja. Meillä on vankka kokemus yhdessä kumppanimme kanssa näiden ratkaisujen toimittamisesta vähittäiskaupan toimitusketjun hallintaan, myymälöiden toiminnan ohjaukseen, valikoimien ja tilanhallinnan optimointiin sekä kassajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

  Viime vuosina SymphonyAI on tullut tunnetuksi heidän kyvystään hyödyntää tekoälyä kaupan alan ratkaisujen kehittämisessä. Heidän käyttämänsä luovan tekoälyn sovellukset on opetettu toimimaan nimenomaan vähittäiskaupan kontekstissa ja hyödyntämään toimialakohtaisia tietoja. Ne ymmärtävät vähittäiskauppiaan tavoitteet ja ongelmat sekä kykenevät esittämään tavoitteiden mukaisia ratkaisuja, perustellen ne tarvittaessa käyttäjälle. Nämä AI-ratkaisut ovat erikoistuneet mm. ohjaamaan konenäön avulla esillepanoa myymälöissä, ennustamaan kysyntää ja optimoimaan valikoimia ja toimitusketjua sekä tehostamaan markkinointia eri lähteistä koottujen suurten tietomassojen pohjalta.


  Jos asia kiinnostaa tai haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!


  Lue lisää

  Kaupan toimitusketjun hallinta >

  Myymälöiden valikoiman- ja tilanhallinta >


  Sinua saattaisi kiinnostaa myös

  Tilaustenhallinta >

  Tuotetiedonhallinta >

  Verkkokauppa-alustat >

  kaupan järjestelmät, Vähittäiskauppa, tekoäly, trendit