Skip to content

  20.10.2017 — lukuaika 3 minuuttia

  Yhteiskuntavastuu ja tekemisen intohimo nousivat esille Watson Helsinki Summit -tilaisuudessa

  IBM:n vuotuinen päätapahtuma Suomessa oli tänä vuonna nimeltään Watson Helsinki Summit, IBM:n kehittämän tekoälysovellusalustan mukaan. Tapahtumassa vierailee perinteisesti paljon päättäjiä ja teknologiaihmisiä verkostoitumassa ja kuulemassa uusia tuulia IBM:n ratkaisuperheistä. Myös kumppanit, kuten Solteq, ovat paikalla esittelemässä tekemistään.

  Solteq esitteli tänä vuonna tilaisuudessa vastikään perustettua Incubator-ideahautomoa sekä haki uusia ideoita, joita lähteä kehittelemään yhdessä osallistujien kanssa. Parhaita keskusteluja olivat ne kaikkein yllättävimmät, eli kun pystyimme vakuuttamaan ja puhumaan yhteistä kieltä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka eivät etukäteen olleet ajatelleet meitä potentiaalisena kumppanina.

  Suurin tähti pisteellämme oli robottimme Rob Ottinen, joka inhimillisellä olemuksellaan madalsi kynnystä tutustua toimintaamme. Robotisaation lisäksi esittelimme keinoälyn ja koneoppimisen saralla tekemiämme kokeiluita. Myös laajennetun todellisuuden viestistämme sekä pienten, autonomisten ja jatkuvan toimittamisen menetelmää käyttävien tiimien liiketoiminnasta oltiin kiinnostuneita.Solteq-Blog-FI-20171020-Watson-1200x797

  Inspiraatiota merkityksellisiin projekteihin

  Tänä vuonna tapahtumassa nousivat esille erityisesti seuraavat teemat: yhteiskuntavastuu, tekemisen intohimo ja datan reaaliaikainen hyödyntäminen. Yhteiskuntavastuu näkyi innostuksena tehdä käytännön läheisiä ratkaisuja, jotka johtavat yhteiskunnalliseen tasapuolisuuteen ja maapallon kannalta kestävään resurssien käyttöön.

  Tekemisen intohimo tuli esiin erityisesti 14-vuotiaan Watson-ohjelmoija Tanmay Bakshin esityksessä. Miten me löytäisimmekin jokapäiväisessä työssämme edes pienen ripauksen sitä innostusta, jota nuoren ohjelmoijan esityksessä näkyi? Itse sain inspiraatiota etsiä kohteita, joiden ratkaisemisella on minulle henkilökohtainen merkitys, on se sitten Solteqin sisäisen toiminnan kehitys, potilaiden viipymättömän hoitopolun kehittäminen tai jokin muu asia.

  Datan mahdollisimman reaaliaikaiseen hyödyntämiseen liittyy läheisesti seuraava kysymys: miten tallentaa ja hyödyntää niin sanottu hiljainen tieto? Oppivat järjestelmät voivat varmistaa tämän arvokkaan pääoman hyödynnettävyyden skaalautuvasti myös tulevaisuudessa.

  Solteqin arvolupaus vastaa tapahtuman teemoihin

  Yhteiskuntavastuu ja intohimoinen tekeminen kuvastuvat suoraan Solteqin arvolupauksesta: ”Teemme huomisesta paremman yksinkertaistamalla digitaalista maailmaa. Intohimomme on ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja tuottaa helppokäyttöisiä ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin.”

  Finnairin esityksestä löytyi hyvä metafora asiaan: “Ennen joutui avaamaan monta tietokonetta, että sai tarvittavat tiedot tekemiseen. Nyt kaikki tieto tulee padille. Vähän kuin avaisi lukujärjestyksen ja tietäisi, mitä reppuun pitää pakata päivää varten.”

  Myös datan mahdollisimman reaaliaikaista hyödyntämistä edesautetaan Solteqissa joka päivä. Hyödyntäminen ei ole niinkään teknologiariippuvaista, vaan enemmän siihen liittyy oikeat ratkaisu- ja suunnittelumallit sekä ratkaistavan ongelman syvällinen ymmärtäminen. Teknologia-alustat, kuten Watson, valitaan silloin, kun ymmärretään, mitä ollaan toimittamassa ja millä tavalla hypoteesimme ratkaisun toimivuudesta halutaan vahvistaa.

  Asiakaskokemus, watson, tekoäly, robotiikka