Solteq Tand

Solteq Tand är ett system för hantering av tandvårdsrelaterade journaler och alla patientinriktade administrativa uppgifter.

Varför välja Solteq Tand?

Det elektroniska patientregistersystemet – Solteq Tand – systematiserar alla tjänster och observationer över arbetsområden inom tandvård. Solteq Tand har omfattande datautvinningsalternativ och ett stort utbud av tvärgående statistiska översikter.

Fördelar och funktioner:

  • Strukturerade journaler
  • Organisering för tidsbeställning och patientbehov
  • Integrerad med personregister, skolsystem och digitala röntgensystem
  • Kan importerar och exporterar patientdata
  • Automatisk rapportering