Solteq Retail Robot

Solteq Retail Robot tillför maskinseende och djupinlärning i butiksmiljön. Vi hjälper försäljningsföretag att effektivisera sina dagliga beställningsrutiner.

Retail Robot för att upptäcka och räkna artiklar i butiken

Retail Robot ver9.1 15
Solteq Retail Robot rör sig självständigt i en butik och samlar in data. Den skannar in varor och prislappar från hyllorna och läser ut användningsbar information. Felaktiga prislappar och tomma hyllor upptäcks omedelbart. Med hjälp av insamlad data kan kunderna skapa en 3D karta av varje butik med exakta placering för varje produkt. 

Egenskaper och fördelar 

  • Retail Robot som kombinerar egenskaper från både robotteknik och AI.
  • Roboten har ett två meter högt torn som är utrustat med kraftfulla RGB- och avståndskameror.
  • Vi matar våra algoritmer och neurala nätverk med bildinformation från kamerorna för att samla in den information som krävs för verksamheten.
  • I butiken upptäcker roboten om hyllor är tomma eller om det saknas varor.
  • Roboten kan också läsa information från en prislapp och stämma av den mot kundens bakgrundssystem.
  • Vår robotbas skapar en punktmolnskarta från omgivningen som kopplas till butiksbilderna från robotens kameror. Med denna information kan vi skapa 360° 3D-miljö med positionspunkter inomhus.
  • All daglig verksamhet körs inne i roboten med dess GPU-utrustade enheter.
  • Den neurologiska närverksutbildningen görs i molnet.
  • Varje rörelse roboten gör är självständig. Den kan undvika varje hinder och kan också ändra sin körsträcka vid behov.

Kontakta oss

Höj din verksamhet till en helt ny nivå med Solteqs AI- och robottekniktjänster. Vårt team kan skräddarsy och anpassa lösningar för just dina behov. Kontakta oss för att diskutera de olika möjligheterna kring artificiell intelligens och robotteknik.

Timo Kupsa

Director, Solteq Incubator

+358 50 386 5314