Serviceutformning 

Vi formar den bästa kundupplevelsen för dina kunder genom att utnyttja mångsidiga data och vår expertis.

Konkurrensfördelar genom en lyckad användar- och kundupplevelse

Kundorientering är en väsentlig del av vår arbetsmodell, så vi kan forma den bästa möjliga användarupplevelsen för de tjänster som ditt företag erbjuder. Våra experter ser till att de digitala tjänsterna lockar till sig användare så du kan ta hand om dina kunder på ett smidigt sätt.

Tjänar verksamhetens mål och slut kund

Vi tar oss alltid an serviceutformning med utgångspunkt i verksamhetsutveckling, med beaktande av slutkunderna och utnyttjande av tillgänglig data. I vår verktygslåda ingår expertanalyser, användbarhetstester samt enkätundersökningar, som gör att vi kan identifiera flaskhalsar eller hinder inom försäljningen. Vår serviceutformning omfattar även kundmöten för närbutiker.

Från planering till genomförande

Vi arbetar i team för att hitta den bästa möjliga lösningen för kundens behov samt för att stödja verksamhetens målsättningar. Våra system designer arbetar parallellt med dem som genomför projektet under hela genomförandeprojektet. Så säkerställer vi en övergripande kundupplevelse och att genomförandet blir tekniskt högkvalitativt.

Ratkaisumme