Tillverkningsindustri

Flexibla och kundspecifika lösningar för industriföretag som kämpar med digitaliseringen.

Den digitala omvälvningen skakar om branschens grund

Kundernas och slutkundernas förväntningar tvingar industriföretag att modifiera sina verksamhetsmodeller så att de blir kundorienterade. I stället för massproduktion ska produkter, lösningar och tjänster skräddarsys kundspecifikt. Flexibilitet och förmågan att omforma den egna verksamheten är väsentliga för att uppnå och bibehålla konkurrenskraften.  

 

Intelligenta produkter och tjänster tar över branschen

Industriföretagens leveranskedjor görs allt mer individuella och teknikens möjligheter utnyttjas allt mer aktivt. Digitaliseringen möjliggör samtidigt lägre produktionskostnader och en bättre kundupplevelse.  

Solteq känner till behoven hos den digitaliserade industrin. Vi känner till verksamhetsmodellerna, processerna, systemen och den kompetens som människorna bör ha. Vi kan hjälpa dig på ett mångsidigt sätt i allt från småsaker till omfattande reform av verksamheten. 

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145