Energibranschen

Effektiva verksamhetsprocesser samt lösningar för digitala kundmöten för energibranschens föränderliga behov.

E-tjänst underlättar och snabbar upp kundbetjäningen 

Energibranschen digitaliseras snabbt samtidigt som betydelsen av att effektivt utnyttja information betonas. Med en elektronisk kundtjänst kan man möta kunden då när behovet finns. Anslutningstjänster, avtalsprocesser och uppföljning av användnings- och konsumtionsdata kan göras via applikationen oavsett tid på dygnet. För bolaget ger digitala tjänster flexibilitet i till exempel hanteringen av kundkontakter och kundkommunikationen.

Lösningar för kundadministration och fakturering i samma paket

Våra moderna webbläsarbaserade system för hantering av kunddata och fakturering är snabba och enkla att använda särskilt för de behov som bolag inom fjärrvärme, vattenförsörjning, el och gas har.  

Kundspecifika lösningar och tjänster 

Vi utvecklar lösningar som har skräddarsytts för kundernas behov och som de kan använda för att förädla sina egna arbetssätt och processer. Vi tillhandahåller bland annat lösningar för fakturaintegration, säljadministrationssystem, webbplatser som är integrerade med verksamhetssystem samt lösningar för uppföljning och analys av verksamheten.