Skip to content

  Tomin perheessä arjen aikataulut rakennetaan lasten ehdoilla

  Läpsystä vaihto.” Näin tuore isä, juristi Tomi Pakkanen kuvailee vanhempien sujuvaa vuoronvaihtoa lastenhoidon ja työvuorojen välillä. Pakkasen perheessä arkea rytmittävät vuoden ikäisen taaperon ja ekaluokkalaisen aikataulut. Vanhemmat työskentelevät vuoroissa: Tomi neljänä päivänä viikossa Solteqilla, vaimo iltaisin ja viikonloppuisin yrittäjänä.


  Vauva-arki ja sen tuomat haasteet saattaisivat pahimmillaan kriisiyttää työsuhteen. Toisaalta fiksut työnantajat näkevät tilanteessa mahdollisuuden sitouttaa työntekijä tarjoamalla joustoa, kun sitä tarvitaan. Olen ollut tässä suhteessa onnekas: Saan suunnitella työaikani hyvinkin vapaasti. Tämä on etu, jonka arvolle ei voi laittaa hintalappua.

  Työmarkkina on murroksessa: Kilpailu on kovaa osaajista ja maineesta mukavana työpaikkana. Kestävää työkulttuuria rakentavat työyhteisöt kuuntelevat tarkalla korvalla henkilöstönsä toiveita. Monessa tapauksessa kehitys kulkee kohti räätälöidympää työntekijäkokemusta, jossa etä- ja hybridityö sekä entistä joustavammat työajat ovat merkittävässä roolissa.


  Urani alkuvaiheessa työskentelin asianajotoimistossa. Työtahti oli kova, eikä työn aikataulutus perheen aikataulujen ehdoilla olisi välttämättä ollut realistista tai ainakin se olisi vaatinut huomattavaa sovittelua. Työtahti on pysynyt vauhdikkaana, mutta yritysjuristin elämä Solteqilla on alusta asti tarjonnut hyvin liikkumavaraa ja mahdollisuuksia omannäköisen työelämän rakentamiseen.

  ”Työtahti on pysynyt vauhdikkaana, mutta yritysjuristin elämä Solteqilla on alusta asti tarjonnut hyvin liikkumavaraa ja mahdollisuuksia omannäköisen työelämän rakentamiseen.”

  Tomi Pakkanen

  Työyhteisöstä tukea lapsiperheen arkeen

  Tomin perheessä isovanhemmat asuvat satojen kilometrien päässä. Lasten sairastaessa vanhemmat jakavat hoito- ja työvuorot tasapuolisesti. Pakkasen perheen saumaton yhteispeli vaatii myös hyvää keskusteluyhteyttä työnantajan kanssa, luottamusta sekä aimo annoksen suunnitelmallisuutta:


  Yhteinen kalenteri käyttöön:

  Kun perheen aikataulut ovat minuutintarkkoja, on yhteinen kalenteri yksi arjen tärkeimmistä työvälineistä. Aikatauluissa on pysyttävä, sillä myöhästymiset saavat aikaan koko loppupäivän suunnitelmat vesittävän dominoefektin. Yllättävät menot ja tapaamiset on soviteltava kunnioittaen perheelle ja työnteolle sovittuja aikatauluja.

  Rauhallinen työtila tuo tehoja:

  Kun aika on kortilla, on tehokkuutta parannettava. Lapsiperheen arjen keskellä voi olla haastavaa löytää hiljaista työskentelytilaa. Tomille työnantajan toimitilat tarjoavat rauhallisen ympäristön työskentelyyn. Omista toiveista kannattaa olla avoin.


  Hyppy tuntemattomaan:

  Lasten kanssa tilanteet on otettava vastaan sellaisina kuin ne tulevat. On mahdotonta tietää etukäteen, missä iässä lapsi on valmis siirtymään kodin ulkopuoliseen hoitoon. Osallista työnantaja keskusteluun, ja tuo esiin huolenaiheesi. Avoimuus herättää luottamusta.

  Luottamus lisää joustavuutta ja joustavuus lisää tehokkuutta

  Tomin suhtautuminen työhön ja vapaa-aikaan on perheen myötä radikaalisti muuttunut. Kun aiemmin suunnitelmat ja aikataulut oli mahdollista tehdä täysin omista lähtökohdista käsin, on nykyään otettava huomioon useamman ihmisen muuttuvat tarpeet ja aikataulut unohtamatta työelämän vaatimuksia.

  Nämä tarpeet täydentävät toisiaan ja tuottavat lisäarvoa perheelle, elämänlaadulle ja työnantajalle. Tarpeettomilta tuntuvat asiat jäävät pois. Läsnäolo ja työnteko tehostuvat, ja omaa vapaa-aikaakin on riittävästi, kun joustavia työnteon malleja on tarjolla.