BI & Analys  

Vi skapar aktuell analys åt ditt företag för effektivare beslutsfattande och ledning.

Vi mäter och analyserar med dig

Dataanalys och kombination av data från olika källor samt utnyttjande av data vid beslutsfattande ger företaget konkurrensfördelar. Vi följer upp de indikatorer som är viktigast för din verksamhet som en tjänst och hjälper dig att fatta grundade beslut i stället för att gissa.

Övergripande databaserade lednings- och analystjänster

Vi samlar data som finns spridda i kundernas olika datasystem, förädlar, analyserar och visualiserar dem i en form som kan utnyttjas.

Förutsebarhet ger ökad systematik och sparar tid

Innovativa lösningar inom maskininlärning och artificiell intelligens kombinerade med IoT-lösningar gör det möjligt att bättre förutse din verksamhet och dina processer och de ger dig bättre verktyg för automatisk uppföljning och kontinuerlig optimering av processerna.

Moderna lösningar för informationslager

Vi följer aktivt med förändringar på marknaden med avseende på såväl kundernas verksamhetsprocesser som tekniska lösningar. Vid behov bygger vi lösningar i molnet eller som On Premises-lösningar. Vi modellerar informationslager utifrån behoven antingen dimensionellt eller som DataVault-lösningar.

Vi löser problem med bland annat följande verktyg:

 • Microsoft Power BI
 • Azure SQL Database
 • Azure Analysis Services
 • Azure IOT
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Machine Learning
 • SQL Server
 • SQL Server Integration Services
 • SQL Server Analysis Services
 • SQL Server Reporting Services
 • Amazon IOT
 • Amazon SnowFlake