Skip to content

  26.07.2018 — 4 min lästid

  Produktdata är din kontakt till kundens liv – utnyttja dessa trender

  Nya funktioner inom administration av produktdata är ett svar på konsumtionstrenderna.  Din konkurrenskraft är i fara om du inte blir stadigt bättre på att hantera produktdata och inte kan hålla dig uppdaterad om dina kunders verksamhet.

  Administration av produktdata, dvs. PIM, är på ett eller annat sätt kopplat till all din affärsverksamhet. Det samlar ditt företags viktigaste data i olika försäljningskanaler inom räckhåll för potentiella kunder. Det är inte så konstigt att lösningarna framskrider i rask takt. Nya funktionaliteter utvecklas enligt kundernas förväntningar.

  Det är ett faktum att ett operativsystem som en gång tagits i bruk inte i sig räcker långt. För att bevara konkurrenskraften måste man följa med i utvecklingen.  

  Dessa fyra globala trender finns inom räckhåll för dig redan nu.

  1) Ta med tredje parter

  Nu vill man få med tredje samarbetspartner för att redigera produktdata direkt i administrationssystemet. När varuleverantörer, marknadsföringsbyråer och interna aktörer tillåts delta, har alla alltid den senaste versionen av produktdata till hands.

  Innehållsprocessen effektiveras och produktinformationen som kunden får ta del av är allt mer heltäckande. När olika samarbetsparter  gör systemförändringar, är det lätt för produktansvariga att bara kontrollera och godkänna dem. Redigeringarna blir automatiskt en del av produktdatat.

  2) Ha video som en del av produktdata

  Videons inverkan på köpbeslutet växer i rasande fart. Folk tittar allt mera på video och enligt undersökningar följer även B2B-kundernas köpvanor konsumtionstrender.

  Som en del av produktinformation kan man med rörliga bilder erbjuda konsumenten en unik redogörelse över produkten. Det har kommit nya tjänster till branschen som automatiserar processen och gör videoinnehåll till en del av produktinformation. Video ses inte som separat innehåll, utan som en fast del av helheten, som erbjuds kunden oberoende av tid och plats.

  3) Dela din produktdata till världsmarknaden

  Ute i världen växer diverse marknadsplatser i popularitet i rasande takt. Den mest kända är säkert Amazon, som vinner terräng. Rykten om näthandelsjättens möjliga ankomst även till Finland skapar hotbilder för lokala aktörer.

  Som svar på det har PIM-systemen nya ”connectors”, som kopplar till olika marknadsplatsers system. De ändrar existerande produktinformationen till rätt form så att den kan skickas automatiskt för användning till exempel till den ovan nämnda jätten. De egna produkterna får möjlighet till försäljning på ett bredare område. Världsmarknaden är öppen för ditt företag.

  4) Påverka dina kunders köpbeslut

  Vi har tillgång till mer data än någonsin tidigare. Frågan är bara om vi kan använda den rätt. I bästa fall lär vi känna kundernas konsumtionsbeteende och deras beslutfattningsprocesser.

  När vi förstår våra kunder, kan vi i marknadsföringen erbjuda dem rätt produkter vid rätt tid. En redan köpt produkt behöver inte längre rekommenderas, utan i processen kan man lyfta fram till exempel tillbehör till produkten. Individuellt anpassad marknadsföring fungerar bara om produktinformationen är korrekt.

  --

  Inom administration av produktinformation är det farligt att anta att allt är i ordning i åratal efter att man tagit i bruk ett system. Kunderna kräver hela tiden mera.

  Som tur utvecklas systemens funktionalitet i enlighet med konsumtionstrender. Genom att ta tag i det som är nytt garanteras ditt företags konkurrenskraft även i fortsättningen. Bjud dina kunder på intressanta produkter och skapa berättelser runt produkterna så får du ta del av kundernas liv.

  Ta kontakt, så pratar vi vidare om produktinformation och dess administration!

  PIM, Nättjänster, Produktdata, Produktinformation