Skip to content

  Blogg

  Värdefulla insikter och inspiration från våra specialister

  Från affärsmöjlighet till långvarig kundrelation

  Alla som hållit på med försäljning någon gång under sin karriär vet mycket väl att det krävs en hel del arbete för att konvertera en affärsmöjlighet...

  Läs >

  Elmarknaden förändras

  Energimarknaden förandras och den övergripande situationen i världen skapar osäkerhet på marknaderna. Hur ser framtiden ut för elförsäljaren och vad...

  Läs >

  Undvik showrooming – se till att det blir affär i butiken

  Framtiden gör detaljhandelssektorn i omvälvning fundersam. Många grubblar över hur de ska bevara sin konkurrenskraft och sina kunder när...

  Läs >

  Trender inom produktinformationshantering 2019

  System för produktinformationshantering utvecklas ständigt. Såväl de egna systemen, affärsprocesserna som kundförståelsen berörs av förändringarna....

  Läs >

  Betjäna din kund som solkungen – ta efter hovet i Versailles

  Kunderna i dag är krävande, som solkungen på sin tid. Ge-mig-allting-nu-genast-mentaliteten är stark, och företagen bör verka som det tusenhövdade...

  Läs >

  Kan man tala om affärssystem och smidighet i samma mening?

  Särskilt i IT-världen ska allting vara smidigt idag, till och med traditionella affärssystem. Företagens IT-avdelningar hamnar lätt i kläm mellan...

  Läs >

  Hänför och involvera dina kunder med bra produktdata 

  Av företagsledarna anser 73 procent att kundupplevelsen är den viktigaste strategiska konkurrensfördelen. En bra kundupplevelse är summan av alla de...

  Läs >

  Fyra tips på hur man kan utnyttja psykologi i de olika faserna av kundresan

  Vi vet att det är A och O att känna sin målgrupp för en effektiv marknadsföring. Vi vet också att varje potentiell kund gör sin köpresa för att få en...

  Läs >

  Snabbt införande av ny teknik är företagets livlina

  Många problem håller företagens högsta ledning vaken på nätterna – detta framgår ur resultaten i PwC:s rapport. Den fråga som varit uppe längst bland...

  Läs >

  Utkontraktering av experter – risk eller investering?

  Under det senaste året har jag stött på mycket diskussioner om hur mycket av företagets kärnverksamhet som man törs utkontraktera. Många hyser...

  Läs >

  Säg ja tack till faktura! Röj undan betalningshindren

  Fakturan är det bästa betalningssättet inom B2B-handeln, men faktureringsprocesserna är ännu idag alldeles för tröga och krångliga. Genom att...

  Läs >

  Var inte rädd för headhunters – satsa på teammedlemmarnas vardag

  Hösten är en livlig tid vad gäller omsättningen av personal. Att efter en avslappnad sommar komma tillbaka till stress och samma arbetsuppgifter kan...

  Läs >