Skip to content

  05.02.2018 — 3 min lästid

  Är dina nättjänster planerade för dig eller för dina kunder? Fördubbla din nätbusiness genom att förenkla!

  Många nättjänster ser ut som utvecklaren, även om det borde vara kunden som ligger i centrum för förverkligandet av tjänsterna. Användarna vill otåligt lära sig använda nättjänsterna så som utvecklarna har planerat dem och oftast lär man sig använda tjänsterna genom försök och misstag.

  Ju fler misstag användaren gör desto säkrare är det att användaren slutar använda tjänsten. Jag minns att jag har hört att över hälften av nättjänst användarna avlägsnar sig från tjänsten eller flyttar över till en konkurrerande tjänst på grund av problem med den tjänst de använder.

  Så koncentrera dig på att förtydliga och förenkla din nättjänst och gör den användarvänlig. Detta påverkar direkt tillväxten på din digitala affärsverksamhet.

   

  Kunderna belönar användarvänliga nättjänster

  Man kan aldrig tillräckligt understryka hur viktig kunderfarenheten är, när man evaluerar värdet som de elektroniska tjänsterna producerar. Trots det känner jag mig ofta desperat när nästan alla nättjänster jag använder under dagen har gjorts för att försvåra snarare än att förenkla användningen.

  Jag har många gånger tänkt på var utmaningen ligger i att producera elektroniska tjänster som är individuellt anpassade, lätta och snabba att använda. Påverkan på affärsverksamheten kan klart och tydligt påvisas: användarna belönar en bra tjänst med sin tidsanvändning, större inköp, rekommendationer och kundtrohet.

  Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att en tjänst som endast fungerar tekniskt inte räcker, utan man ska också utmärka sig från konkurrenterna och göra ett minnesvärt intryck. Vi lever i en tid då nättjänsterna ständigt utvecklas.

   

  Artificiell intelligens analyserar varje klick under sessionen

  För att uppnå den bästa kunderfarenheten behöver vi information om användarnas vanor och behov när de använder tjänsten. Och vi behöver information i mängder.

  Det räcker inte att man analyserar tjänstens genomsnittliga händelser, så som lyckade köp. Att grundligt utveckla kunderfarenheten förutsätter att man analyserar varje användare, varje session, varje klick från det att de registrerar sig och bläddrar bland innehållet till varje funktion de använder. För att analysera denna enorma mängd information behövs artificiell intelligens, då baserar sig resultaten inte på spekulationer utan endast på hård fakta om kundernas verkliga användarvanor.

  Framför allt vill användarna ha snabbhet och enkelhet av sina tjänster. Enkelt är vackert och får användarna på gott humör. Och det hämtar in pengar åt företaget. Låt oss komma ihåg att användaren, alltså kunden, alltid har rätt också när det gäller att utveckla nättjänster.

   

  Solteqs nya Deep Vision -tjänst berättar varför besökarna på sidan inte nappar på de funktioner man önskar. Läs mera om hur vi kan hjälpa dig notera svaga punkter i din elektroniska affärsverksamhet och förbättra praxis som skall leda till önskade resultat med hjälp av extraherad information och artificiell intelligens.

  artificiell intelligens, AI, Nättjänster