Skip to content

  11.12.2018 — 3 min lästid

  Trender inom produktinformationshantering 2019

  System för produktinformationshantering utvecklas ständigt. Såväl de egna systemen, affärsprocesserna som kundförståelsen berörs av förändringarna. Inför det nya året har jag sammanställt en översikt över branschtrender. I en allt hårdare konkurrens är det klokt att beakta dessa trender:

  1. Artificiell intelligens och maskininlärning hjälper att höja kvaliteten på produktinformationen

  Artificiell intelligens och maskininlärning kan – när de används på rätt sätt – förbättra produktinformationskvaliteten avsevärt. Kvaliteten på den egna produktinformationen kan jämföras med konkurrenternas motsvarande information. Samtidigt får man en förståelse för hur kunder reagerar på produktinformation i olika kanaler. På detta sätt kan produktinformationen förbättras och dess funktion i olika kanaler och för olika målgrupper säkerställas. När helhetsbilden blir tydligare går det också att optimera sökmotorsynligheten och differentieringsmetoder allt effektivare.

  2. Förstärkt verklighet som en del av användarupplevelsen i produktinformation

  Att förena förstärkt verklighet med användningen av produktinformation har på senare år skapat exempel i världsklass av en ny slags kundupplevelse. Bland annat möbelindustrin har dragit stor fördel av appar där kunden kan simulera produkters egenskaper i förstärkt verklighet. System för produktinformationshantering producerar i sig inte förstärkt verklighet, utan ger bakgrundsdata för lösningar inom förstärkt verklighet. 

  3. Video- och audioformat som en del av produktinformationen

  Traditionellt marknadsföringsmaterial, som tryckta produktbroschyrer, håller på att trängas undan. Betydelsen av video och ljud som en del av produktinformationen kommer att framhävas. Detta betyder till exempel presentationer av produkter i videoformat eller bruksanvisningar med hjälp av ljud. Enligt undersökningar har videoinnehållet en betydande roll för konvertering inom näthandel: Kunderna föredrar produkter om vilka de snabbt och enkelt får en tydlig bild av fördelarna, användningsändamålen och bruksanvisningarna. 

  4. Involvera viktiga intressentgrupper i att utöka produktinformationen

  Man vill involvera varuleverantörer och andra viktiga intressentgrupper allt mer i att utöka produktinformationen. I många PIM-system har det redan gjorts betydande förbättringar som gör det möjligt att involvera viktiga intressentgrupper. Till exempel kan individuella vyer och behörigheter skapas för olika aktörer i produktinformationssystemet. 

  5. Med marknadsplatsintegrationer är den globala marknaden bara ett musklick bort

  Amazons ankomst till nordiska breddgrader har väckt mycket uppståndelse inom detaljhandelssektorn. Moduler som möjliggör datamodellsmappningar efter marknadsplats har införts i PIM-system. På så sätt blir det avsevärt enklare att ta produkterna till nya försäljningsplattformar, som Amazon. I en global konkurrens framhävs kvaliteten på produktinformationen ytterligare och blir en framgångsfaktor.

  PIM, Digital handel, AI, kundupplevelse, Produktdata, Produktinformation