Skip to content

  Kassasystem (POS-system) för evenemangslokaler, nöjesparker och idrottsarenor

  Hur kan man servera ett stort antal kunder smidigt på kort tid?  Fungerar ert POS-system och er webbutik smidigt när tidsfönstret är kort och antalet kunder är stort?
  Driftsmiljön för nöjesparker, evenemangsarenor och idrottshallar är unik. Det finns ett tryck att snabbt och effektivt betjäna ett stort antal kunder på kort tid samtidigt som man bibehåller en utmärkt kundupplevelse. Detta ställer höga krav på POS-systemet.

  Det gemensamma för dessa verksamheter är kravet att föra tjänster och produkter till en sömlös kundupplevelse - från biljettförsäljning till produkter och tjänster som köps på plats. Förmågan att koppla samman olika försäljningspunkter - både fysiska butiker och online - till ett system är styrkan hos Solteq Commerce Cloud kassasystem. Rapporteringsmodulen erbjuder också en sammanhängande översikt över verksamheten på ett centralt ställe. Den mångsidiga integrationsförmågan gör det möjligt att integrera olika system, som t.ex. ekonomihantering eller ERP-system, med Solteq Commerce Cloud POS-system.


  Kunden köper en biljett vid biljettförsäljningen.

  Biljettförsäljning

  Vid biljettförsäljning förväntas snabbhet och enkelhet från biljettluckan. Solteq Commerce POS-system passar perfekt för denna hektiska försäljning.

  Solteq Commerce Cloud har en inbyggd lätt onlinebutik, som kan användas för exempelvis förköp av biljetter eller så kan systemet integreras med en större onlinebutik. Ett presentkort kan också användas som betalningsmetod.

  Det är möjligt att minska köerna som lätt uppstår vid biljettförsäljning genom att implementera Solteq Commerce Cloud självbetjäningskiosker, som använder samma betalningsmetoder och e-handelsgränssnitt som en vanlig biljettlucka. Fantastiskt!

   

  Processer som är relaterade till detta exempel:

  • Biljettförsäljning
  • Försäljning av tjänster
  • Presentkort
  • Självbetjäningskiosk
  • Onlinebutik
  • Förköp
  Hamburgarrestaurang.

  Snabbmatsrestaurang

   I snabbmatsrestauranger bör alla processer vara så snabba som möjligt. Samma sak gäller beställning och betalning.

  Solteq Commerce Cloud är utformad för att fungera särskilt bra i snabbt tempo på snabbmatsrestauranger, där beställning och betalning sker vid ankomst till restaurangen. Förutom de vanliga betalningsmetoderna kan beställningen även betalas med presentkort eller måltidscheck.

  Det är möjligt för kunden att förbeställa en måltid, till exempel via mobiltelefonen, genom Solteq Commerce Clouds lättanvända webbutik. I webbutiken kan man ange önskad tidpunkt när måltiden ska vara redo att hämtas eller när den ska ätas på restaurangen. Samma funktionalitet kan också användas för att beställa en rätt direkt från restaurangbordet.

  När beställningen placeras i kassan går den direkt till leverans omedelbart efter kundens betalning. Om produkten är en så kallad färdig produkt samlas den upp av servitörer och om produkten är en så kallad specialprodukt går den direkt till köket för tillagning efter beställningen. I köket visas beställningen på en köksdisplay, surfplatta eller skrivare.

  Kunden kan följa beställningens gång på skärmen. Servitörerna staplar upp beställningarna vid disken och när de är klara kommer kunden och hämtar dem från disken.

  I köket kan man följa flödet baserat på recepten som är skapade för varje produkt. Vid kassan och vid självbetjäningskiosken kan man justera produkterna baserat på bestämda parametrar. Till exempel kan man välja önskad storlek på pommes frites eller önskade tillbehör till hamburgaren.

  Flödet och lagret av färska produkter kan övervakas på samma sätt som i exemplet med leksaksbutiken beskrivet nedan. Detta tydliggör beställningsprocessen och säkerställer tillgången på råvaror i köket.

   

  Processer relaterade till detta exempel:

  • Försäljning av färdiga måltider
  • Förhandsbetalning
  • Köksprocess
  • Självbetjäningskiosk
  • Måltidscheckar
  • Presentkort
  • Förbeställning
  • Försäljning för avhämtning
  Leksaksbutik.

  Leksaksbutik

  I en leksaksbutik är det viktigt att kunna övervaka försäljningen i realtid från ett bakgrundssystem som kombinerar försäljning i webbutik och fysisk butik. Dessutom visas lagersaldon i realtid, både i webbutiken och vid kassan. Produktlager kan implementeras direkt i POS-systemets bakgrundssystem. Samma system fungerar även i miljöer med flera butiker.

  Streckkoderna läses av vid kassan. Det är möjligt att ändra produktpriserna, till exempel för att ge rabatt eller sälja en öppnad produkt (priset bestäms i kassan).

  Produkterna kan prissättas i bakgrundssystemet, varvid samma priser överförs till webbutiken och den fysiska butiken så snart ändringen görs. Det är även möjligt att skapa olika kampanjer i bakgrunden och erbjuda exempelvis kundspecifika rabatter.

  Samma presentkort fungerar både i butiken och online.

  Processer relaterade till detta exempel:

  • Lager
  • Webbutik
  • Produktförsäljning
  Klädbutik.

  Klädbutik

  I en klädbutik är det viktigt att kunna hantera olika varianter av produkter, till exempel olika storlekar eller färger på skjortor.

  Solteq Commerce Cloud har flexibla produktsystem som möjliggör hantering av varianter. Dessutom är det möjligt att skapa en hierarki för produkterna i systemet, vilket underlättar hantering och publicering av stora mängder produkter, till exempel i en webbutik. Lagerbalanserna i butiken kan visas i realtid, även på variantnivå, i webbutiken.

  Det är möjligt att skapa olika kampanjer baserat på produktens hierarki och kundgrupper, bland annat.

  Samma presentkort fungerar både i butiken och online.

  Processer relaterade till detta exempel:

  • Lager
  • Webbutik
  • Produktförsäljning
  Pizzeria.

  Pizzabuffé

  Bufférestaurangen betonar snabb kundservice i kassan, vilket bäst stöds av snabbtangenter skapade för kassasystemet.

  Solteq Commerce Cloud erbjuder möjlighet att anpassa kassasystemets användargränssnitt med snabbtangenter för att stödja snabba försäljningar. Olika typer av bufféalternativ kan definieras bakom snabbtangenterna, vilket gör det enkelt och intuitivt att betala för bufféluncher med olika priser vid kassan.

  Det är möjligt för kunden att förbeställa en måltid i förväg, till exempel via mobiltelefonen genom Solteq Commerce Clouds lätta webbutik. I webbutiken kan man ange önskad tidpunkt när måltiden ska vara redo att hämtas eller när den ska ätas på restaurangen. Samma funktionalitet kan också användas för att beställa en rätt direkt från restaurangbordet.

  Måltidskuponger kan användas vid kassan tillsammans med andra betalningsmetoder. Måltidskupongen kan konfigureras för att inkludera till exempel en buffémåltid.

  Solteq Commerce Clouds självbetjäningskiosk ger kunder möjlighet att betala för buffén utan att behöva vänta i kö, vilket minskar belastningen vid högtrafik. För en betalning som görs vid en självbetjäningskiosk kan en kvitto skrivas ut för kunden, vilket gör det enkelt att visa betalningen för exempelvis restaurangpersonal.

  Processer som framhävs i exemplet:

  • Självbetjäning
  • Måltidskuponger
  • Förbeställning
  • Hämtförsäljning
  En person kör en kartingbil.

  Aktivitetspunkt

  En separat aktivitetspunkt, till exempel en kartbana, som en del av nöjesparkens serviceerbjudande är ett bra exempel på Solteq Commerce Clouds förmåga att hantera olika produkter.

  Serviceprodukterna skapas centralt i bakgrunden av Solteq Commerce Cloud-systemet, och olika tjänster kan kopplas till serviceprodukterna.

  Betalningen av serviceprodukterna vid kassan görs på samma sätt som för vanliga fysiska produkter.

  Huvudsaklig process:

  • Serviceprodukter
  Grönsaks- och fruktbutik.

  Disk för färska produkter

  Färska produkter, som säljs efter vikt eller kvantitet, kan hanteras på ett enkelt och smart sätt i Solteq Commerce Clouds POS-system.

  I bakgrunden av POS-systemet kan information och priser för de horisontella produkterna underhållas, vilket möjliggör att data endast behöver underhållas i ett system. 

  Pris- och produktinformation baserad på streckkoder gör betalningen vid kassan snabbare och minskar möjligheten till prissättningsfel. Försäljningsrapporter för färska produkter finns tillgängliga från bakgrundstjänsten, precis som för andra produkter som säljs vid kassan. 

  Det är möjligt att integrera Solteq Commerce Cloud som en del av kassasystemet så att separat utskrift av streckkoder inte krävs. I det fallet tas vikten på den valda produkten direkt från vågen av kassören, och kassören tar hand om prissättningen.

   

  Huvudsaklig process:

  • Horisontell integration
  Lyxrestaurang.

  Lyxrestaurang

  Solteq Commerce Cloud stödjer funktioner som är välkända i lyxiga restaurangmiljöer, som till exempel bordsplanering och uppdelning av nota.

  Att skapa bordskartor för restauranglokalen görs enkelt i bakgrundssystemet, och du kan ge borden namn efter eget önskemål. De skapade bordskartorna är synliga i POS-systemets användargränssnitt, liksom vilka bord som är reserverade och vilka som är lediga.

  Lediga bord är synliga direkt för kassören, vilket underlättar att direkt lotsa kunderna till ett bord.

  Att dela upp notan för ett visst bord kan göras från kassaregistrets användargränssnitt, vilket möjliggör flera olika alternativ att dela kvittot mellan bordets sällskap.

   

  Processer för lyxrestaurang:

  • Bordsplanering
  • Uppdelning av räkningen
  Presentkort.

  Solteq Commerce Cloud presentkort och måltidscheckar

  Det är möjligt att utöka POS-systemet med presentkortsmodulen, vilket integrerar inbyggda presentkort i systemet.

  Presentkort kan vara:

  • produktpresentkort (t.ex. måltidscheckar)
  • presentkort för produktgrupper
  • presentkort med saldo
  Dessa presentkort kan användas i alla försäljningsställen.

   

  Presentkort skapas centralt från Solteq Commerce Cloud-bakgrunden eller så kan de säljas i kassorna. Saldo och användningsgrad för alla presentkort kan övervakas i realtid via bakgrundstjänsten. Samma presentkort kan användas igen och mer saldo kan laddas på det.

  Ett presentkort kan ha flera olika format, till exempel:

  • ett traditionellt plastpresentkort
  • digitalt presentkort
  • nöjesparkens handledsband

  Det viktigaste är att presentkortet har en identifieringskod, till exempel en QR-kod eller en RFID-chip.

  Presentkort kan också göras i förväg, till exempel för en evenemang, och de kan skrivas ut som dryckeskuponger. Dryckeskuponger är endast giltiga under en angiven tid och för angivna produkter. Efter evenemanget faktureras kunden för de använda dryckeskupongerna enligt evenemanget, och de återstående kupongerna kan användas. På det sättet kan fler dryckeskuponger göras för evenemanget och kunden kan använda så många av dem som de vill.

  En måltidscheck är ett speciellt presentkort som ger rätt att köpa en specifik produkt eller produktkombination. Till exempel kan varje barn i en skolutflyktsgrupp ges en måltidscheck, som kan användas för att få en hamburgarmåltid + en dryck. I det fallet behövs ingen kontantbetalning. En måltidscheck eller presentkort kan vara i digital form, i vilket fall den kan läsas vid kassan från exempelvis en streckkod.

  Allt-i-ett mobil POS.

  Förbättra dina försäljningar med mobil POS och självbetjänings-POS-kiosker

  Den mobila POS:en kompletterar andra försäljningskanaler (kassapunkter, självbetjäningskiosker och onlinebutik) och möjliggör försäljning oberoende av tid och framför allt plats, till exempel vid tillfälliga försäljningsställen på olika evenemang eller på utomhusförsäljningsterrasser. Du kan använda Solteq Commerce Clouds mobila kassa integrerad i betalterminalen.

  Självbetjänings-POS-kiosker/kassor förbättrar kundupplevelsen genom att erbjuda en ytterligare kanal för att göra köp. Det minskar väntetider och samtidigt minskar arbetskostnaderna, eftersom färre personal behövs för att hantera transaktioner och beställningar. Det har också märkts att självbetjäningskassor kan öka försäljningen.

  PowerPark - Finlands största nöjespark

  I mellersta Österbotten i Alahärmä reser sig den extraordinära PowerPark, Finlands största nöjespark.

  Solteq implementerade självbetjäningskiosker och köksprocessen för att stödja dessa kiosker till PowerPark sommaren 2019. Förändringen förbättrade kundupplevelsen under högtrafik och ökade också försäljningen.

  Inför sommarsäsongen 2020 genomförde Solteq en omfattande kassa- och betalningsreform för PowerPark, och nu är alla parkens betalfunktioner implementerade med Solteq Commerce Cloud-lösningen - från biljettförsäljning till restauranger och evenemang.

  POS-enhet.

  Varför inte prova Solteq Commerce Cloud?

  Solteqs kassasystem är en modern och skalbar enhet vars funktioner inkluderar användarvänlighet, pålitlighet och skalbarhet i linje med ditt företag.

  Inom nöjesparker och evenemangsarenor krävs mångsidighet och anpassningsbarhet hos betallösningar - Solteq Commerce Cloud erbjuder en modern och molnbaserad lösning för dessa behov.

  Den moderna kassasystemet erbjuder ett användargränssnitt baserat på en bekant pekskärm, vilket minskar behovet av utbildning för kassapersonal. Detta innebär betydande kostnadsbesparingar i situationer där personalomsättningen är hög.

  Den molnbaserade kassalösningen erbjuder snabb implementering, vilket möjliggör öppnande av nya försäljningsställen vid behov. Flexibel prissättning stöder evenemangsbaserad verksamhet.

  Den molnbaserade lösningen gör det också möjligt att snabbt och kostnadseffektivt ändra och öka antalet försäljningsställen.

   

  Backoffice-funktioner:

  • Efterfrågeuppföljning
  • Rapportering
  • Redovisningssgränssnitt
  • Centraliserad orderhantering
  • Användarhantering
  • Realtidsförsäljningsövervakning
  • Integrationer (CRM, Custobar, Zoined analytics)

  Begär prisuppgifter

  Anders Östman

  Din specialist

  Anders Östman

  Sales Manager

  +46 72 092 13 05

  Mikael Ingemarsson

  Din specialist

  Mikael Ingemarsson

  Senior Consultant

  +46 72 080 72 17