Skip to content

  27.02.2017 — 6 min lästid

  Dynamics 365 molnbaserat ERP: enklare, billigare och mer hanterligt

  Microsofts nya molnbaserade ERP Dynamics 365 utmanar företag att överväga förändring av sina processer och verksamhetslägen, samtidigt som det erbjuder enklare driftsättning och kostnadseffektivitet. Företag förlorar inte de unika processer som ger en konkurrensfördel vid driftsättning av systemet, utan dessa kommer snarare att hanteras av standardsystem för Dynamics 365 och partners vertikala, värdeökande lösningar.

  Betala bara för det ni behöver

  Under namnet 365 Dynamics samlar Microsoft Dynamics CRM, Dynamics AX och Dynamics NAV Project Madeira-lösningar och integrerar dem på ett djupare plan med Microsofts andra Azure-lösningar. I samlingen finns element som Microsoft 365, Power BI reporting, Cortana analytics och plattformen Azure IOT. Tjänsterna finns tillgängliga i Microsofts Azures molnlösning.

  Vad är konceptets egentliga idé? Att ta till sig en standardiserad ERP-lösning och kunna tillgodogöra sig värdeökande lösningar som tagits fram av partners i AppSources-applikationens butik.

  Tidigare var det möjligt att skaffa Microsofts ERP-lösning genom att hyra mjukvaran, men numer kan Dynamics 365-licenser inkludera endast efterfrågade ERP-funktioner (såsom Sälj eller Kundtjänst), samt Power BI-lösningen. Man kommer inte längre att behöva köpa eller hyra hela ERP-lösningen för enbart en handfull användningsområden.

  Och som partner kan Solteq addera värdeskapande grossist- och retaillösningar. Modellen – som utgår från användning och behov – gör licenshanteringen enkel och skalbar.

  Diagram över hela Dynamics 365-lösningen:

  Dynamics 356 solutions

  Processer anpassade efter systemet, eller ett system som formas av processer?

  En fördel med standardlösningar är att det minskar risker och kostnader kopplade till projekt och systemets livscykler. Samtidigt blir ledtider för driftsättningar allt kortare. Därtill uppskattar leverantörer fördelarna som replikerbarhet och produktifiering innebär. Detta är inget nytt, men icke desto mindre sant.

  När det gäller Dynamics 365 är ett beslut kopplat till en standardmodell, och en plan att hålla fast vid den, en ännu viktigare kontrollpunkt då man ger sig in i projektet att uppgradera företagets IT. Ska vi modifiera systemen så att de passar förtagets processer, eller ska vi anpassa processerna efter systemen?

  Jag har sett flera företag skörda de framgångar som innovativa processer kan medföra. Dem vill du inte förlora. De mest kritiska förändringarna måste genomföras, men det finns ingen anledning att skynda på de mindre brådskande. Däremot är det viktigt att först arbeta tillsammans med en partner för att fastställa om det finns lämpliga vertikala eller värdeskapande lösningar för företagets behov.

  Innan en ERP-molnlösning implementeras är det viktigt att kritiskt och noggrant utvärdera behoven. Det mest rationella bör vara att ersätta traditionella modifieringslistor med prioriterade affärsbehov och en plan för förändringshantering. Detta ger en bas för att tillämpa de parametrar som krävs på Dynamics 365-standardsystemet och valda vertikala lösningar. Om en ändring krävs så bör den utvärderas endast efter det att tillräcklig erfarenhet av systemet har uppnåtts.

  Vilken är den typiska utmaningen inom ERP-projekt? Ofta är utmaningen att hantera förändringen för slutanvändare som riskerar att förlora funktionalitet eller effektivitet i övergången till en ny standardprocess. Förändringsledning blir ofta kundens ansvar, men partnern har tagit sig an en viktigare roll i detta hänseende. Även om målet är att använda standardsystemet utan förändringar väljer företag ofta att tänja på reglerna. Först senare kommer insikten att man borde stått på sig. Ständig förändringshantering och listig kommunikation är rätt verktyg för dessa situationer.

  Som partners måste vi fokusera på utvalda branscher och vara sanna experter i affärs- och förändringshantering, så att vi kan hjälpa företag att uppnå sina mål för att driftsätta systemen.

   

  Vertikala och värdeskapande appar för företag

  Vertikala och värdeskapande applikationer för företag har tidigare uppfattats som övergripande tillägg inom ett visst affärsområde, som sträcker ut sina tentakler mot varje ERP-modul. Bland exemplen finns bilhandlaren Annata IDS och LS Retail för retailsektorn som Solteq erbjuder. Nuförtiden kan vertikaler innehålla ett tillägg i form av en liten prissättningsmotor som en partner har utvecklat till ett tillägg som kan anpassas efter era behov genom att ställa in rätt parametrar. Tillägget stödjer många olika prissättningsmodeller och har bra användarmanualer. Partnern laddar sedan upp det till Microsofts Appsource handelsplats där det är lättillgängligt för användaren.

  PowerApps och Microsoft Flow är nya Microsoft-verktyg som ger användaren visuella medel för applikationsdesign; processer kan illustreras i form av ett flödesschema med hjälp av ett verktyg för visuell redigering. Applikationen kan även ta tillvara på mobila enheters funktionalitet, såsom kamera och GPS-signal. Detta är en extremt användbar lösning för många affärsutmaningar, t. ex. design av mobil-appar för slutkunder.

  Microsoft Flow kan användas för att skapa automatiserade arbetsflöden mellan applikationer och tjänster, såsom Twitter, Slack, Google Drive, Dropbox och Office 365. Båda verktygen är perfekta för att utveckla snabba och värdeökande produkter och processautomatisering.

  Dynamics 365 molnlösning och tillhörande supportfunktioner är nu mer lättillgängliga än någonsin, och Microsoft storsatsar inom området. Varje företag som lanserar ett projekt för uppgradering av IT ska även förnya sin molnstrategi för att på ett bredare plan ta till sig ett ERP-system, eller ska åtminstone utvärdera den möjligheten. Med ett standard-ERP och med rätt vertikala lösning är det möjligt att göra avsevärda besparingar och skapa mervärde för företaget.

  ERP, Handel, Kärnan i handeln