Skip to content

  08.11.2018 — 4 min lästid

  Utkontraktering av experter – risk eller investering?

  Under det senaste året har jag stött på mycket diskussioner om hur mycket av företagets kärnverksamhet som man törs utkontraktera. Många hyser betänkligheter inför att lämna ut kritiska data till externa resurser. Detta trots att utkontrakterad expertis när den är som bäst utgör en investering i verksamhetens kontinuitet och utveckling.

  Kärnfunktionerna är de funktioner som är allra viktigast för affärsverksamheten och som företaget profilerar sig och skapar sig konkurrensfördelar med. Ofta är det just dessa funktioner man vill att nyckelpersonerna i företaget i största möjliga grad har kontroll över. Varje företag ska dock vara medvetet om att ingen av företagets nyckelpersoner är en självklarhet.

  Skulle det inte vara viktigt för verksamhetens kontinuitet och utveckling att förändringarna i omvärlden inte äventyrar verksamhetens nivå?

  Stabilitet i en verksamhet under förändring

  Rätt sorts tjänsteleverantör kan skapa stabilitet i en verksamhet under förändring, till exempel vid nyanställningar eller semestertider. Leverantören kan också bidra till utvecklingen på lång sikt. När du anställer en helt ny medarbetare, måste du på sätt och vis alltid börja om från början. Jobbytarkarusellen snurrar visserligen intensivt även hos tjänsteleverantörerna, men har man organiserat data på ett korrekt sätt hänger inte allt på en enda person, utan det finns ersättare när det behövs.

  Varje tjänsteleverantör vill också imponera på kunden och är ständigt beredd att komma med idéer som för verksamheten vidare. Under ett långt samarbete ökar kännedomen om kundens önskemål och bransch, vilket ger ökade förutsättningar för en flexibel utveckling. Om man alltid bara utvecklar verksamheten inom en liten krets, finns det risk för att perspektivet blir snävt och att resurserna inte räcker till. En bra tjänsteleverantör kan dessutom erbjuda ett stort proffsnätverk som stöd till utvecklingen.

  Något som många företag också känner förfäran inför är att överföra data till ett annat företag, men möts man inte av samma problem när egna nyckelmedarbetare byter jobb? Information har alltid överförts och kommer alltid att göra det. Det handlar snarare om vem som har vilken information och hur den administreras avtalstekniskt.

  Smidigt samarbete och genuint stöd till kundens verksamhet

  Varje företag bestämmer för sin egen del om man vill utkontraktera kärnfunktioner eller inte, men det kan vara bra att fundera över om utkontraktering kan minska riskerna i verksamhetsmiljön och garantera kontinuiteten. Utkontraktering behöver nämligen inte enbart betyda att man överför ansvaret för verksamheten till en tjänsteleverantör. I sin mest fruktbara form innebär utkontraktering ett smidigt samarbete och ett genuint stöd till kundens verksamhet.

  Själv har jag goda erfarenheter av kundmiljöer inom analys och leveranskedjehantering. Tack vare rätt slags riskhantering har man dels kunnat tackla problemen med personalomsättning genom extern tjänsteproduktion, dels utveckla verksamhetsmodeller som är helt nya för branschen och handlar om en avancerad relation mellan huvudman och kund.

  Därför vill jag utmana företagen att fundera över vilket av alternativen egentligen utgör den större risken: att själv ta hand om allt eller att hitta partner som kan stödja den egna kärnverksamheten.

  B2B, Analys, Utkontraktera, Riskhantering, Leveranskedjehantering