Skip to content

  03.06.2022 — 2 min lästid

  Elmarknaden förändras

  Energimarknaden förandras och den övergripande situationen i världen skapar osäkerhet på marknaderna. Hur ser framtiden ut för elförsäljaren och vad vill elkonsumenterna ha?

  De som har följt med elmarknaden under de senaste åren har säkert lagt märke till att marknaderna håller på att förändras åtminstone till en viss grad. Utbyggnaden av förnybar energiproduktion ökar hela tiden och det känns som att vindkraftverk reser sig överallt. Samtidigt har tuffare krav kring utsläpp drivit priserna för CO2-utsläppsrättigheter till rekordhöga nivåer. I tillägg medför det allmänna världsläget mycket osäkerhet för tillfället.

  Att fossila bränslen fasas ut i en ökande takt är självklart väldigt bra för vår planet, men det innebär samtidigt helt nya utmaningar för energibranschen. Tillexempel är det väldigt lätt att styra, reglera och prognosticera elproduktionen i ett kraftverk som förbrukar fossila bränslen. Det är inte alls lika lätt när det gäller ett vindkraftverk.

  Hur ska man förbereda sig för och besvara de utmaningar som uppstår? Hur kan vi även i fortsättning försäkra att vi erbjuder slutkunden den bästa möjliga servicen? Idag talas det mycket om tillexempel effektreserver. Andra talar om lagring av energi och smarta elnät. Det är säkerligen möjligt att vi i framtiden kan lagra energi i till exempel elbilens batteri och optimera när bilen laddas genom olika smart lösningar.

  Utilities, Elförsäljare, Energi, Elhandel, Elmarknad, Elförsäljning