Skip to content

  07.04.2016 — 5 min lästid

  De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel

  Konsulter förväntas lägga fram lösningar på problem. I mitt tidigare blogginlägg laborerade jag kring de tio bästa metoderna för att utveckla digital handel. Kort efter det började läsare fråga efter de värsta metoderna och tillämpningarna.

  I det här inlägget kallar jag dem för de sju dödssynderna inom utveckling av digital handel, trots att det egentligen bara är några av dessa laster som faktiskt kan spåras tillbaka till de ursprungliga dödssynderna så som de beskrevs av Dante. Vi börjar med den allra värsta och jobbar oss ner mot den minst allvarliga. De flesta synder handlar om ledningsproblem och arbetsmodeller, men några kretsar också kring tekniska lösningar.

  Känner du igen alla dessa från ditt eget arbete?

   

  1. Ledningen känner inte till vad som pågår

  Det värsta tänkbara scenariot: folk som ansvarar för organisationens riktning har inte förmågan att se hur konkurrenters eller kunders beteenden förändras. Det betyder att alla på företaget lever i en bubbla med slutna ögon, samtidigt som man försöker upprätthålla status quo. Ytliga förändringsprogram sätter fokus på att bevara allt i sitt nuvarande skick. Folk säger ofta att högsta ledningen inte är engagerad i att genomföra förändringar. Det är ännu värre om denna ledning ställer sig helt oförstående till befintliga omständigheter och lägger kraft på fel slags förändringsprogram.

   

  2. Kunden har fel

  Årtionden av erfarenhet inom handel är ingen garanti i dessa dagar. Kunders beteendemönster och värderingar har svängt snabbt under de senaste tjugo åren. Arrogant självförtroende som byggts upp av företagets historik och tidigare framgångssagor i kombination med brist på respekt för kunden är ett säkert sätt att nå usla resultat.

   

  3. Brist på passion

  Passion är nyckeln i privatlivet och i affärsvärlden. Ofta blir ett projekts resultat ännu bättre om det leds av ett team med intern passion, gärna bestående av två eller tre personer med god personkemi sinsemellan. På andra änden av skalan finner vi byråkrati och ensamarbete, vilket maxar chanserna att misslyckas.

   

  4. Affärsutvecklingschefs-sjukan

  Digital handel är bara handel. Tyvärr ser många det som ett projekt. Ett projekts mål är att utveckla en ny online-butik eller tjänst. När huvudfokus förblir på utvecklingsfrågor glöms den kommersiella aspekten lätt bort. Alla älskar utveckling, men ingen bryr sig tillräckligt mycket om att sköta butiken och sälja mer.

   

  5. Paranoia

  Ibland stöter man på villfarelser som försvårar eller förhindrar utvecklingen av digital handel. Tills nyligen var det en vanlig uppfattning att online-butiken var företagets kannibal som utnyttjade resten av verksamheten; därför skulle man låta kunderna själva komma till utlämningsställena. Det finns fler småskaliga exempel. Flera handlare vägrade att visa sin lagerstatus i online-butiken då de ogillade tanken på att låta konkurrenter få tillgång till sitt lagersaldo. Jag undrar hur den villfarelsen kan ha uppstått?

   

  6. Ett enda mål

  I min best practise-blogg har jag fört en diskussion om kulturen kring experimenterande och inställningen till IT-utveckling. Ett motsatt förhållningssätt skulle innebära att sätta upp ett jättestort mål och sträva mot det, utan milstolpar, direkta resultat eller några synliga prestationer. Denna ”ett enda mål”-inställning tar lätt bort det meningsfulla i utvecklingsarbetet och skjuter fokus på kassaflödet mot en avlägsen framtid. Verksamheter behöver förändring längs vägen med jämna mellanrum. I värsta fall skjuter företaget fram utvecklingsprojekt över mållinjen, trots att själva konceptet hunnit bli inaktuellt.

   

  7. Ful-data

  Jag är frestad att använda mig av ett annat ord för att beskriva datakvalitén, men låt oss nöja oss med ”ful”. Digital handel handlar om öppenhet och transparens. Data är en av de viktigaste ingredienserna för kundupplevelsen. Om jag skulle välja en dödssynd ur ett tekniskt perspektiv så skulle det vara låg kvalitet på befintlig data, inaktuell information, dubbletter, o. s. v. Organisationer behandlar sin näst värdefullaste tillgång med ett förakt som förbryllar, och sköter sina affärer med magkänslan istället för med information.

  De bästa och de värsta exemplen går hand i hand. Enkelt uttryckt: om du fokuserar på de bra och försöker att undvika de dåliga så är det en bra början. Börja med att undersöka vilka synder som ditt företag kanske gör sig skyldigt till. Sen kan du utrota dem, en efter en.

  Omnikanal försäljning, Handel