Skip to content

  03.03.2017 — 4 min lästid

  Magento anlände: Kunden definierar framtidens spelplan

  Handelsbranschen lever i ett stort brytningsskede, där verksamheten måste tänkas igenom via en sömlös kundupplevelse. Hela tiden. Med detta som bakgrund utvidgar vi också våra egna tjänster med Magento-lösningen.

  Idag är det oerhört viktigt att en smidig kundupplevelse styr företagets affärsverksamhet och processer. I en flerkanalig värld, står kunden allt mer i centrum. Butiker och e-handel kan inte separeras från varandra. Kunden måste bemötas i alla kanaler på ett sådant sätt, att företaget ser enhetligt ut för kunden. Vikten av en helhet framhävs.

  Vilket företag vill inte kunna möta kundens behov perfekt? Under den senaste tiden har vi funderat mycket runt det vilken betydelse det pågående brytningsskedet har för våra kundföretag, deras kunder och därigenom också vår egen affärsverksamhet.

  Vi har erbjudit näthandel, bakgrundssystem för affärsverksamheten, digital marknadsföring och design tjänster, allt enligt principen “från samma lucka”, för våra stora globala kunder. Denna modell med flerkanalslösningar, kompatibilitet och omfattande utbud av fördelar bär långt.

  Varför just Magento?

  Motsvarande lösningar för medelstora företag har dock inte funnits. Vi beslöt alltså att ta tag i saken och skapa liknande tjänster även för sådana företag, som har för avsikt att till exempel expandera webbhandels roll under företagets tillväxt.

  Därför fattade vi beslutet att utöka vårt serviceutbud med Magento-e-handelslösningar. En absolut fördel med lösningen är dess skalbarhet, den kan anpassas till de varierande behoven för olika stora företag, och även till de föränderliga situationerna för växande företag.

  En enkel webbutik är ännu inte digital affärsverksamhet. E-handeln måste fungera i samspel med företagets andra system.  Den måste dessutom åtföljas av tjänster genom vilka kunden hjälps och leds framåt även i andra kanaler.

  Även för detta passar Magento ypperligt. I paketet har vi också för avsikt att packa ner bland annat sökmotoroptimering och tjänster för digital marknadsföring. Förutom kundspecifik och anpassad integrering, utför vi också färdig integrering för Solteq:s övriga lösningar för handelsbranschen.

  Konkurrenskraft för framtiden

  Vi menar allvar och gör detta stort för att våra kunder ska komma ut som vinnare i en allt mer åtstramad konkurrenssituation, och för att göra livet för slutkunden ännu smidigare. Förutom en helhetsbild av handelspraxisen har vi satsat på toppexperter.  Pardcon köpet, som gjordes i slutet av år 2016, förde med sig enormt mycket ny kunskap och erfarenhet till vårt gäng, speciellt gällande kundspecifika Magento-implementeringar.

  Från en framgångssynvinkel sett, är dock det viktigaste för både oss och våra kunder, att alla medverkande besitter en äkta vilja och iver, och har siktet inställt på att uppnå framgång. Med denna drive hittar vi säkert lämpliga metoder för att verksamheten ska kunna bemöta kundernas föränderliga förväntningar. Teknologin är ju bara ett verktyg, som måste formas så att det motsvarar människors behov. Framtidens spelfält formas i kundens sinne.

  -

  Är det Magento du söker?

  Om du letar efter en lämplig e-handelslösning för din business, kan Magento vara det du söker. Tag kontakt så funderar vi mera kring möjligheterna och den digitala handelns affärspotential.

  Magento, Omnikanal försäljning, eCommerce, Omnikanal