Skip to content

  15.12.2021

  Solteq levererar rekordmånga kundinformationssystemsystem (KIS)!

  Solteq inWorks KIS driftsattes hos 15 nya företag under 6 månader. Denna rekordtakt möjliggjordes genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör och en effektiv process noga utvecklad och förfinad under flera års tid. Över 60 företag använder nu Solteq inWorks.

  De 15 nya inWorks-installationerna som driftsattes i slutet av år 2020 och på våren 2021 betjänar kunder till stora och aktiva elförsäljnings-, elnäts-, fjärrvärme- och VA-bolag i Finland, Sverige och Estland. I genomsnitt togs ett nytt system i drift varannan vecka, vid några tillfällen, varje vecka

  “Att byta kundservice- och faktureringssystem är ett stort projekt för ett energibolag på grund av mängden av och komplexiteten i affärsprocesserna. Vi nådde de överenskomna systemmålen och höll tidtabellen tack vare de erfarna branscherfarna experterna, projektledarnas stora yrkesskicklighet och ett projektarbete som genomfördes i god anda. Vi är mycket nöjda med samarbetet och resultatet.”
  Antti-Jussi Vahteala, verkställande direktör för Korpelan Voima

  Receptet för framgång

  • Teamwork makes dream work: Teamet bestod av experter från Solteq och kunden. De övriga delarna av kundens organisation bidrog också för att göra projektet framgångsrikt.
  • Prioritering: Att göra saker i rätt ordning.
  • Den breda kunskapen hos Solteq Utilities-teamet: Våra kunder har över 130 experter inom utilities-sektorn till sitt förfogande, allt från mjukvaruexperter till verksamhetskonsulter och data- och analysspecialister.
  • Öppen kommunikation: Ett effektivt samarbete kräver transparent kommunikation där eventuella problem åtgärdas snabbt.

  Solteq inWorks

  • Ett webbaserat kundinformationssystem som kan konfigureras och integreras efter energi- och VA-bolagens egna behov.
  • Systemet inkluderar kundhantering, fakturering samt hantering av affärsdata, som kund-, produkt- avtal- och mätdata. Vidare integreras systemet med omgivande system och aktörer och hanterar all kommunikation med andra aktörer (via EdiEl och från 02-2022 via Elmarknadshubben i Finland)