Skip to content

  18.06.2018 — 4 min lästid

  Rapporterar data från din affärsverksamhet det förflutna eller spår de framtiden?

  Många av oss har erfarenhet av att förväntas lämna en lägesrapport om det egna ansvarsområdet eller den egna affärsverksamheten på ett kommande sälj-, ledningsgrupps-, styrelsemöte eller liknande. Men har vi hamnat i ett läge där vi bara skriver rapporter för rapporteringens skull, i stället för att fundera vad det egentligen är vi rapporterar och vad siffrorna och informationen säger oss?

  Oftast har rapporteringen ett för stort fokus på det förflutna och man letar efter skäl och följder till det som hänt. Jag förringar inte betydelsen av historikdata, men därutöver bör vi också fundera på vad vi kan lära oss av resultaten och hur de kan utnyttjas för ledarskapspraxis i framtiden. Som bäst bidrar rapporteringen till en proaktiv ledning av affärsverksamheten samt förändringar som är viktiga och nödvändiga för ledarskapet.

  För att kunna utveckla och förutsäga verksamheten räcker det inte heller med att gå igenom en sammanställning av händelserna och siffrorna en gång i månaden utifrån en hastigt sammanställd rapport. Att gå igenom rapporterna borde vara en del av vardagen och hjälpa till att utnyttja data från organisationen för den dagliga ledningen.

  Varje organisation har flera funktionsspecifika datasystem som producerar en stor mängd användbara data. I mitt arbete har jag ofta mött situationer där rapporteringen behandlas alltför funktionsspecifikt i stället för att man skulle koppla samman olika ledarskapsprocesser. Till exempel försäljningsavdelningen rapporterar totala försäljningssiffror och ekonomiavdelningen omsättningssiffror, trots att en kombination av dessa skulle säga mer om hur omsättningen skapas i framtiden.

  Just nu pågår en enorm mängd BI- och rapporteringsprojekt där man utnyttjar data. Marknaden kretsar kring termer som handlar om AI, maskininlärning, IoT och robotik. Allt för ofta förvandlas rapporteringsprojekten därför till teknologiprojekt som snarare styrs av tekniska val än affärsledarskapets behov. Trots att lösningarna ovan automatiserar funktioner och behandlingen av data, är det människans ansvar att leda och försäkra att data är korrekta och aktuella. Organisationens data och datasystem ska bidra till detta, inte tvärtom.

  Tips till hur du utnyttjar data i proaktivt ledarskap:

  1. Definiera proaktiva ledarskapsmodeller för din organisation i stället för ren rapportering.
  2. Beskriv de typer av data som produceras i din organisation samt hur den viktigaste informationen visualiseras och presenteras till stöd för olika funktioner och ledarskapet som helhet.
  3. Försäkra dig om att du förstår vad data säger till dig och agera därefter.
  4. Styr verksamheten mot ett ständigt ökande kundvärde och förbättrad intern effektivt.
  5. Kom ihåg att vi inte kan förändra historien, men däremot kan vi påverka framtiden.

  Vi på Solteq medverkar dagligen i projekt med mål att förbättra effektiviteten internt samt kontinuerligt öka kundvärdet med hjälp av rapportering. Till exempel analyserar vi kundens beteende i era webbtjänster samt visualiserar en betydande mängd information till en mer lätthanterlig form som vi sedan skapar prognosmodeller av.

  Kontakta oss så hjälper vi dig att få ut mer av dina data.

  BI, Data, Rapporterings, Analys