Skip to content

  16.08.2022 — 6 min lästid

  Från affärsmöjlighet till långvarig kundrelation

  Alla som hållit på med försäljning någon gång under sin karriär vet mycket väl att det krävs en hel del arbete för att konvertera en affärsmöjlighet till en faktisk affär. När man väl lyckas, gäller det att kunna leverera det som är utlovat, helst på ett sätt som får kunden att känna sig speciell och viktig. Att behålla sina existerande kunder är ju faktiskt minst lika viktigt som att vinna nya. I denna blogg tänkte jag diksutera lite kring detta ämne och lyfta fram hur vårt system, Solteq Electricity Trade, kan hjälpa till på vägen.

  "Att lyssna på kunden och snabbt kunna leverera en konkurrenskraftig offert som passar just den kundens behov är av största vikt."

  Alla som hållit på med försäljning någon gång under sin karriär vet mycket väl att det krävs en hel del arbete för att konvertera en affärsmöjlighet till en faktisk affär. När man väl lyckas, gäller det att kunna leverera det som är utlovat, helst på ett sätt som får kunden att känna sig speciell och viktig. Att behålla sina existerande kunder är ju faktiskt minst lika viktigt som att vinna nya. I denna blogg tänkte jag diksutera lite kring detta ämne och lyfta fram hur vårt system, Solteq Electricity Trade, kan hjälpa till på vägen.

  "Avtalsstrukturen och produkterna kan skilja sig avsevärt mellan olika kunder."

  Vi backar lite först till stadiet när en potentiell kund ännu ligger som en affärsmöjlighet i CRM-systemet. Eller egentligen är det flera potentiella kunder, av möjligheterna som vi har identifierat är det ju bara en liten del som faktiskt slutar i affär. Det gäller att vara aktiv och kunna reagera snabbt på olika behov. Att lyssna på kunden och snabbt kunna leverera en konkurrenskraftig offert som passar just den kundens behov är av största vikt. Just offerter är något som vårt system är väldigt bra på. Med hjälp av ständigt uppdaterad prisinformation och marknadsdata kan man enkelt ta fram en offert och leverera den till kunden inom några minuter. Offerten kan också lätt uppdateras med nya priser så ofta man vill, något som jag ser som viktigt med tanke på hur volatil marknaden är idag. Vi implementerar självklart just ditt elförsäljningsbolags produkter och kalkyleringsmodeller i systemet.

  När vi sedan förr eller senare vinner en kund ska vi sedan som sagt leverera. Exakt vad det innebär beror på innehållet i avtalet, och vi måste klara av att leverera såväl gentemot större industrikunder som mot konsumenterna. Avtalsstrukturen och produkterna kan skilja sig avsevärt mellan olika kunder. Storkunder på företagssidan har ofta någon form av prissäkringsstrategier eller liknande kopplade till sig. Prissäkringarna kan lätt hanteras i Solteq Electricity Trade, och man får ut tydliga rapporter på hur prissäkringarna lyckats och hur kundens elpris har utvecklats och kommer att utvecklas. Företagskunderna kan även logga in Online och se hur deras portfölj utvecklas i realtid. Detta ökar transparensen och kunden kan också ges tillgång till t.ex. marknadsrapporter och analyser enligt behov. Hanteringen av konsumentkunder ställer andra krav, och här är fokus ofta på en effektiv administration av stora massor. Vi grupperar ihop konsumenterna till större grupper enligt avtalstyp vilket gör dem lätthanterliga och du får lätt fram information om till exempel avtal som löper ut.

  En del av kundservicen som jag själv märkt att ibland underskattas är vikten av en väl fungerande och tydlig fakturering. Speciellt vad gäller konsumenter kan fakturan ofta vara den enda kontinuerliga kundkontakten. När det kommer till företagskunder kan fel i fakturering, speciellt om det upprepas, leda till att förtroendet inom lider. Ett tappat förtroende är väldigt svårt att återfå. Vi adresserar detta genom att integrera mot erat faktureringssystem och sänder aktuella faktureringspriserna direkt till det. Priset kan självklart framställas på många nivåer. En konsument kanske bara får se ett örespris per kWh, medan en större företagskund kan få det mera uppdelat på flera olika rader.

  "Obereonde storlek på kund eller vilken typ av avtal de har återkommer vi dock alltid till samma sak, en nöjd kund tenderar vara en långvarig kund."

  Obereonde storlek på kund eller vilken typ av avtal de har återkommer vi dock alltid till samma sak, en nöjd kund tenderar vara en långvarig kund. Med hjälp av våra system kan du hantera dina kunder på ett effektivt sätt och ta fram tidsenlig information över hur kundens elinköp ser ut. Att detta kan göras effektivt innebär mera tid att koncentrera dig på dina kunder och potentiella nya kunder. Du hinner sätta dig ner med dem och ta fram de bästa lösningarna för just dem. Och det vet vi ju alla att i det långa loppet innebär nöjda och belåtna kunder!

  Läs mer om Solteq Electricity Trade

  Utilities, Energi, Elhandel, Elmarknad, Elförsäljning